Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hưởng ứng cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng”
  27/12/2017 10:19
 •  
 • Thực hiện Công văn số 9662/UBND - TH ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc hưởng ứng cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng”.

  Để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về ý nghĩa cuộc thi, ngày 27/12/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 3333/SNN-VP, trong đó Giám đốc Sở yêu cầu:

  1. Trưởng các phòng, ban, Thủ Trưởng các đơn vị:

  - Phổ biến, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động của phòng, ban, đơn vị mình ý nghĩa của cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng” thông qua hội thảo, hội nghị, facebook, website…qua đó tạo sự ủng hộ và phát huy sức mạnh cộng đồng trong việc hướng đến giải quyết tốt đến các vấn đề nội tại của địa phương.

  2. Tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tích cực tham gia hướng ứng cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng” với nội dung cụ thể:

  -  Cuộc thi diễn ra từ 00h00 ngày 26/5/2017  đến hết 23h59 ngày 28/2/2018.

  - Hình thức thi: Các dự án tham gia cuộc thi được gửi về Ban tổ chức qua hệ thống website www.sangkienvicongdong.vn

  (Gửi kèm thể lệ tham gia chương trình cùng với Công văn số 9662/UBND - TH ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh).

  3. Sau thời gian thi yêu cầu các phòng, ban, đơn vị báo cáo số lượng người tham gia cuộc thi “sáng kiến vì cộng đồng”, báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

  Tải file tại đây

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc