Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  27/12/2017 09:45
 • Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 2832/HDLT/SNN-CĐN ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Sở NN&PTNT và Công đoàn ngành về “Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị CBCC, VC; Hội nghị người lao động năm 2017”. Sáng ngày 21/12/2017 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017 trong không khí vui tươi, phấn khởi.
 • Tham dự Hội nghị có đồng chí Phú Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp & PTNT và gần 120 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến từ các phòng, các trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố, thị xã.         

     

  Hội nghị đã nghe các báo cáo: Kết quả hiện nghị quyết Hội nghị CB,CC,VC và người lao động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, phương hướng nhiệm vụ phong trào thi đua năm 2018; BC công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ năm 2015-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2019; Báo cáo công khai tài chính thu – chi năm 2017; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2017,....

   

   

   

   Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phong trào thi đua, các quy chế cơ quan và các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức,…nhằm góp phần thực hiện tốt nhất Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là việc hiến kế làm sao thực hiện tốt nhất công tác cải cách hành chính, công khai dân chủ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phục vụ bà con nông dân, hoàn thiện quy chế cơ quan và phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào lao động sáng tạo, phong trào học tập nâng cao trình độ, phong trào văn hóa, thể dục thể thao, cải thiện đời sống,…tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, hăng hái xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

   

   

  Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Phú văn Lĩnh – chủ tịch Công đoàn ngành đã đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến hành hội nghị của Chi cục, ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua và cũng chỉ ra một số tồn tại, thach thức , nhiệm vụ trong công tác chuyên muôn, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ quan trong năm tới Chi cục cần nỗ lực phẫn đấu để tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

   

  Hội nghị đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết thực hiện trong năm 2018 với các chỉ tiêu phấn đấu cao hơn năm 2017 và đã giao Thủ trưởng cơ quan, ban chấp hành công đoàn, trưởng các phòng, các trạm căn cứ vào chỉ tiêu Nghị Quyết để xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị Quyết đề ra./. 

   

  Nguồn tin: Nguyễn Đình Hương - CCTT&BVTV

 

Nghe nhạc