Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tập huấn một số nội dung về công tác cải cách hành chính
  14/12/2017 17:04
 • Ngày 13/12/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị công tác tổ chức cán bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tập huấn một số nội dung về công tác cải cách hành chính.
 • Tham dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng Sở và cán bộ phòng TCCB; Thủ trưởng, trưởng phòng TCHC của các đơn vị thuộc Sở; Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

   

  Tại hội nghị đồng chí Trịnh Văn Thành – TP TCCB đã trình bày báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2017, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2018.

   

   

  Đồng chí  Phạm văn lương – Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về cải cách hành chính.

   

   

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh tổ chức cán bộ là công tác đặc biệt quan trọng. Do đó, đội ngũ làm công tác TCCB phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, có năng lực tốt, có khả năng phát hiện cán bộ để có thể tham mưu đúng cho lãnh đạo đơn vị. Trong thời gian tới, công tác tổ chức cán bộ cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo Nghị quyết số 39/NQ/TW của Bộ Chính trị.

   

  Nguồn tin: Phòng TCCB

 

Nghe nhạc