Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017
  06/12/2017 10:02
 • Ngày 04/12/2017, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó giám đốc Sở; Thường trực Công đoàn ngành; Trưởng, phó các phòng Sở.
 • Trong tháng 11/2017, thời tiết đã có sự chuyển mùa rõ rệt, đan xen trời hanh khô và các đợt gió mùa trời mưa rét, nhiệt độ xuống thấp nên một số đối tượng dịch bệnh còn phát sinh gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất.Trước những khó khăn trên các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo sản xuất; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh và triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cụ thể:

   

  - Hoàn thành xây dựng kế hoạch sản xuất và dự toán ngân sách nhà nước 2018. Trong tháng đã trình thông qua cuộc họp UBND tỉnh 02 nội dung (gồm 01 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và 01 báo cáo về thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2017, nhiệm vụ năm 2018); trình PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến 01 dự thảo quy hoạch, tham mưu tổ chức hội nghị triển khai sản xuất NN ứng dụng CNC; chuẩn bị nội dung cùng lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, làm việc tại các địa phương,... các nội dung này đã được chuẩn bị tốt và được đánh giá cao.

   

  - Chỉ đạo tập trung thu hoạch gọn lúa vụ Mùa và một số cây công nghiệp nguyên liệu; trồng mới cây lâu năm 2017 và tập trung chăm sóc cây vụ Đông năm 2017; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm.

   

  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá rừng trái phép.

   

  - Tiếp tục kiểm tra giám sát tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên tôm nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản,...

   

   - Kiểm tra, theo dõi mực nước trên các sông, hồ đập, điều tiết nước phục vụ sản xuất, tổng hợp kế hoạch diện tích miễn thủy lợi phí năm 2018;tiếp tục chỉ đạo thực hiện ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường,...; kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công cáccông trình.Thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng thường trực BCH PCTT và TKCN tỉnh.

   

  - Tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

   

  - Tiếp tục triển khai công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và giải quyết các kiếu nại, tố cáo theo quy định.

   

  - Chỉ đạo gấp rút hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM 2017, chuẩn bị kế hoạch năm 2018; triển khai chương trình giảm nghèo,...

   

  - Giải trình, trả lời các kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội; làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh.

   

  Một số kết quả sản xuất nông nghiệp chủ yếu

   

  a) Trồng trọt:

   

  - Vụ đông năm 2017: Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông ước đạt 33.902 ha bằng 92,16 % so với cùng kỳ 2016, cụ thể:

  + Cây ngô gieo trồng ước đạt 18.500 ha bằng 91,58 % so với cùng kỳ (- 1.700 ha) do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên diện tích trồng trên đất 2 lúa không đạt kế hoạch đề ra.

  + Cây khoai lang gieo trồng ước đạt 1 250 ha bằng 67,57 % so với cùng kỳ.

  + Cây rau đậu gieo trồng ước đạt 9800 ha bằng 95,15 % (- 500 ha), còn các cây khác đều tăng hoặc xấp xỉ bằng với cùng kỳ.

  - Vụ Mùa: Hiện nay đã cơ bản thu hoạch xong lúa, cây trồng vụ Mùa, năng suất các cây trồng đều xấp xỉ bằng và tăng hơn so với cùng kỳ (năng suất lúa vụ mùa ước đạt 34,25 tạ/ha, năng suất ngô ước đạt 39,5 tạ/ha).

   

  b) Chăn nuôi:Tổng đàn trâu tại thời điểm tháng 11 ước đạt 282.942 con, giảm 1,06% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 454.658 con, tăng 1,84; đàn lợn ước đạt 889.332 con, giảm 0,67% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm ước đạt 22.022 nghìn con, tăng 3,14% so với cùng kỳ.

   

  c) Về Lâm nghiệp:

  - Tháng 11/2017, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 1988 ha, tăng 0,06%. Diện tích rừng trồng mới tập trung 11 tháng đầu năm ước đạt 17.646 ha, tăng 0,05% so với cùng kỳ năm trước.

  - Các đơn vị, chủ rừng phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân bảo vệ 941.882 ha rừng hiện có, khoanh nuôi là 76.000 ha, chăm sóc là 46.742 ha.

  - Sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 47.305 m3, đưa sản lượng gỗ khai thác 10 tháng đầu năm đạt 468.484 m3, tăng 22,29% so với cùng kỳ.

  - Trong tháng 11, đã phát hiện, bắt giữ: 39 vụ vi phạm lâm luật.

   

  d) Về thuỷ sản:

  - Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 11 ước đạt 101 ha, tăng 2,2%; lũy kế 11 tháng ước đạt 20.919 ha, tăng 1,99%  so với cùng kỳ năm trước.

  - Tổng sản lượng thủy sản tháng 11 ước đạt 14.816 tấn, tăng 12,82%, lũy kế 11 tháng ước đạt 169.745 tấn, tăng 12,02% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

  + Sản lượng khai thác ước đạt 10.788 tấn, tăng 16,98%, đưa sản lượng 11 tháng ước đạt 123.120 tấn, tăng 14,99% so với cùng kỳ.

  + Sản lượng nuôi trồng ước đạt 4.028 tấn, tăng 6,31%, đưa sản lượng nuôi trồng 11 tháng ước đạt 46.625 tấn, tăng 4,74% so với cùng kỳ năm trước.

   

  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017

   

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại của năm 2017; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, chuẩn bị nội dung tổng kết Ngành năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

  - Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2018; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phòng chống dịch bệnh, chống rét gia súc, gia cầm.

  - Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV, chất lượng giống vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y,...phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường,...

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng chống sâu hại rừng; PCCCR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; trình kế hoạch miễn thủy lợi phí năm 2018; đôn đốc các địa phương thực hiện và tổng kết đợt phát động ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường,... năm 2017; tiếp tục kiểm tra, tham mưu bố trí kinh phí và giải pháp khắc phục, sửa chữa các công trình bị hư hỏng do mưa bão; đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công, có phương án kiểm tra xử lý tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.

  - Tập trung chỉ đạo các cấp huyện, xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM 2017, chuẩn bị triển khai kế hoạch xây dựng NTM 2018.

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là kịp thời giải quyết các TTHC cho các tổ chức cá nhân; duy trì và áp dụng các quy trình ISO và quy trình giải quyết công việc tại các phòng.

  - Tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn 2017.

  - Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác tháng 12/2017 và các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, giao việc của Lãnh đạo Sở.

   

  Nguồn tin:  Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc