Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả bước đầu về thực hiện “Xây dựng mô hình cải tạo chất lương đàn bò địa phương bằng kỹ thuật TTNT và vỗ béo bò thịt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tại các vùng chăn nuôi chính tại Thanh Chương, Nghệ An”
  30/11/2017 15:03
 • Nghệ An là tỉnh có tổng đàn trâu bò lớn nhất cả nước. Tại thời điểm tháng 11/2017, tổng đàn trâu bò là 725.458 con. Trong đó trâu 296.676 con, đàn bò 428.782 con.
 •  Số lượng tổng đàn lớn lớn tuy nhiên chất lượng đàn trâu bò đang còn thấp, tỷ lệ bò lai chiếm khoảng 42 % tổng đàn, phương thức chăn nuôi chủ yếu là nông hộ, quy mô nhỏ, nuôi theo hình thức chăn thả (vùng miền núi), bán chăn thả ( vùng đồng bằng ). Việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi đang còn hạn chế đặc biệt vùng miền núi, núi cao.

   

  Năm 2017, được sự hỗ trợ của Hội Làm Vườn Việt Nam, Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Nghệ An triển khai “ Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt trong nông hộ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tại các vùng chăn nuôi chính”.

   

  Mô hình được triển khai tại 2 xã miền núi là xã Thanh Phong và Thanh Lĩnh thuộc huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An. Với quy mô 145 con bò cái được lựa chọn để làm công tác phối giống bằng TTNT.

   

   

  Tham gia mô hình, các hộ được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi bò sinh sản, biểu hiện động dục ở Bò và phương pháp phát hiện động dục, thời điểm phối giống thích hợp, kỹ thuật về chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng bê lai, phương pháp thú y phòng trừ dịch bệnh....ngoài ra những bò tham gia dự án phối giống có chửa được hỗ trợ 120kg/con thức ăn tinh hỗn hợp, hỗ trợ 50 % tinh và vật tư phối giống bò

   

  Đến 20/11/2017, tất cả 145 con bò cái đã được phối giống có chửa bằng thụ tinh nhân tạo tinh của các giống bò thịt như Brahman, Regsind...tỷ lệ thụ thai lần 1 đạt 71 %. Qua tham gia mô hình, 100% số hộ đều nắm bắt được các nội dung cơ bản về chăn nuôi bò sinh sản như: Công tác giống, chuồng trại, thức ăn, phòng bệnh, phát hiện bò động dục và thời điểm phối giống bò thích hợp ....

   

  Theo đánh giá của các hộ tham gia dự án, tỷ lệ phối giống đậu thai cao hơn những năm trước đã góp phần rút ngắn khoảng cách lứa đẻ, giảm bớt đầu tư chi phí nuôi ...đặc biệt các hộ được tiếp cận, n©ng cao kü n¨ng vÒ ch¨n nu«i bò sinh sản( phát hiện bò động dục, đầu tư thức ăn tinh cho bò có chửa...). Thông qua dự án góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi, từ chăn nuôi từ chăn nuôi dàn trải không có đầu tư sang chăn nuôi có ứng dụng quy trình kỹ thuật, chăn nuôi có đầu tư thâm canh, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường, hình thành nên một nghề có tính bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

   

  Nguồn tin: Phòng kỹ thuật - Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An

 

Nghe nhạc