Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Nghệ An tổ chức Hội nghị phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
  12/11/2017 14:53
 • Ngày 11/11/2017, UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
 • Tham dự Hội nghị có đ/c: Phạm Văn S – Phó Chủ tịch tỉnh Lâm đồng cùng đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy; Văn phòng và Ban kinh tế ngân sách HĐND; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Đại diện Lãnh đạo Viện khoa học nông nghiệp Bắc Trung Bộ; Lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công thương; Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; Hội nông dân; Liên minh HTX; Sở Nông nghiệp và PTNT (Lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng; Chi cục trưởng các Chi cục; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng các Đoàn QH: Lâm nghiệp; Nông nghiệp và Thủy lợi  và chuyên viên liên quan; Lãnh đạo UBND và Trưởng các phòng nông nghiệp các huyện, thành, thị; Giám đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; các cơ quan thông tấn báo chí.

   

  Chủ trì Hội nghị: Đ/c: Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đ/c: Đinh Viết Hồng - PCT UBND tỉnh Nghệ An, Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu - GĐ Sở Nông nghiệp vàPTNT Nghệ An, chủ trì buổi Hội nghị.

   

   Theo báo cáo, giai đoạn 2011 – 2017, hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Nghệ An đã đạt được kết quả nhất định. Toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng được: 9.502 ha đất canh tác, chiếm 3,1% diện tích đất nông nghiệp; Giá trị sản xuất bình quân từ 200-250 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 2-3 lần  so với sản xuất nông nghiệp đại trà. Tổng đàn bò sữa nuôi được ứng dụng công nghệ cao đạt 47.600 con, tổng đàn lợn nuôi ứng dụng công nghệ cao đạt 13.300 con; tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng quy trình VietGap đạt 150ha, chiếm 8% diện tích nuôi trồng cả tỉnh. Tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 5-10% giá trị sản xuất nông nghiệp; năng suất giá trị, sản phẩm cây trồng vật nuôi được ứng dụng CNC tăng 20-40%, lợi nhuận cho người sản xuất tăng trên 30% so với doanh thu. Có12 doanh nghiệp hoạt động ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, trong đó có 7 doanh nghiệp hoạt động khoa học – công nghệ, 5 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

   

  Tại Hội nghị các Sở, ban, ngành, các đơn vị, các Công ty đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.

   

   

  Cũng tại Hội nghị đồng chí: Phạm Văn S- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chia sẽ những kinh nghiệm và đặc biệt tỉnh Lâm Đông sẵn sàng hộ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật cũng như cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho Nghệ An, góp phần tháo gỡ những khó khăn, từng bước đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

   

  Kết luận tại Hội nghị: Đ/c Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền để thực hiện tốt, có hiệu quả việc quy hoạch ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy tăng cường liên kết 4 nhà, trong đó chú trọng vai trò của doanh nghiệp; Chủ động thu hút đầu tư trong nông nghiệp, đặc biệt là những dự án ứng dựng công nghệ cao…

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc