Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017
  03/11/2017 08:24
 • Ngày 31/10/2017, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017.
 • Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng - Phó Giám đốc; Thường trực Công đoàn ngành; Trưởng, phó các phòng Sở; Văn phòng Đảng ủy Sở.

   

  Sau khi nghe Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017; ý kiến phát biểu thảo luận của Lãnh đạo Sở và các thành phần tham dự họp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

   

  1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017:

   

   

  Mặc dù trong thángthời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nên một số đối tượng dịch bệnh còn phát sinh gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất;đầu tháng có mưa lớn, đặc biệt là đợt mưa lũ kéo dài 10 - 14/10 đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất, công trình thủy lợi và đời sống của người dân.

   

  Trước những khó khăn trên các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo sản xuất; kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh; làm tốt công tác phòng chống mưa bão và triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cụ thể:

   

  - Tập trung triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 theo Kết luận của Giám đốc Sở tại Thông báo số 2461/TB-SNN ngày 04/10/2017; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch sản xuất và bảo vệ dự toán ngân sách nhà nước 2018. Trong tháng Sở đã trình thông qua cuộc họp UBND tỉnh 03 nội dung (gồm 02 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Báo cáo tình hình, kết quả triển khai sắp xếp, đổi mới các công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp); trình PCT UBND tỉnh báo cáo xử lý các tồn tại các dự án nước sạch nông thôn,... các nội dung này đã được chuẩn bị tốt và được đánh giá cao.

   

  - Chỉ đạo tiếp tục thu hoạch lúa Mùa, sản xuất vụ Đông 2017; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tiếp tục triển khai tiêm phòng vụ Thu Mùa.

   

  - Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng, chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá rừng trái phép.

   

  - Kiểm tra giám sát tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên tôm nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản,...

   

   - Kiểm tra, theo dõi mực nước trên các sông, hồ đập, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn hồ đập;kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cáccông trình; tham mưu tốt tổ chức phát động ngày toàn dân ra quân làm thủy lợi (16/10).

   

  - Đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo tốt công tác phòng chống lụt bão, đặc biệt đợt mưa lớn từ ngày 09-14/10 như: Di dời sơ tán dân, bảo vệ sản xuất, không để xẩy ra sự cố mất an toàn hồ đập; tổ chức khắc phục kịp thời thiệt hại; được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao.

   

  - Triển khai công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và giải quyết các kiếu nại, tố cáo theo quy định.

   

  - Tổ chức thẩm định, trình công nhận các xã đạt chuẩn NTM; kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ làm đường GTNT, xây dựng mô hình sản xuất,...

   

  - Giải trình, trả lời các kiến nghị của cử tri theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBMTTQ tỉnh; cùng đi giám sát với Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và tổ chức 01 Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại Lâm Đồng cùng Lãnh đạo tỉnh.

   

  2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

   

  - Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017; hoàn thiện kế hoạch sản xuất và dự toán ngân sách nhà nước 2018.

   

  - Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2017; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, chống rét gia súc, gia cầm; xây dựng và tổ chức triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2018.

   

  - Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thuốc BVTV, thức ăn gia súc, thuốc thú y,...

   

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường,...

   

  - Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng chống sâu hại rừng; PCCCR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

   

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; kiểm tra khắc phục thiệt hai do mưa bão; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị kiểm tra các công trình đang thi công, có phương án xử lý tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn năm 2017.

   

  - Tiếp tục chỉ đạo các cấp huyện, xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, tập trung hoàn thiện các tiêu chí để trình thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận các xã đạt chuẩn NTM; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình, chính sách hỗ trợ xi măng làm đường GTNT. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục hỗ trợ thuộc chương trình giảm nghèo, bố trí dân cư; kinh tế tập thể.

   

  - Tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là kịp thời giải quyết các TTHC cho các tổ chức cá nhân; rà soát, công bố lại các quy trình ISO và các quy trình giải quyết công việc tại các phòng.

   

  - Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ để kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành Nông nghiệp và PTNT.

   

  - Rà soát các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao để tập trung thực hiện, báo cáo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác tháng 11/2017 và các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, giao việc của Lãnh đạo Sở.

   

  - Chuẩn bị các nội dung cho công tác tổng kết năm 2017.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc