Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị giao ban Kết quả phối hợp bảo vệ rừng & PCCCR vùng giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa năm 2017.
  02/11/2017 16:59
 • Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tổ chức hội nghị giao banKết quả phối hợp bảo vệ rừng & PCCCR vùng giáp ranh2 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa năm 2017.
 • Thực hiện Quy chế số 587/QCPH-KLTH-KLNA, ngày 02/12/2016 về phối hợp bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, giai đoạn 2016-2020; Thông báo Kết luận số 64/TB-KL, ngày 06/12/2016 tại Hội nghị giao ban công tác phối hợp BVR, PCCCR vùng giáp ranh năm 2016 giữa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An. Ngày 30 tháng 10 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tổ chức hội nghị giao banKết quả phối hợp bảo vệ rừng & PCCCR vùng giáp ranh2 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa năm 2017.

   

  Sau Hội nghị giao ban công tác phối hợp BVR khu vực giáp ranh hai tỉnh năm 2016, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh, đã tập trung chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện, các xã vùng giáp ranh thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để BVR, PCCCR.

   

  Lãnh đạo hai Chi cục đã thường xuyên làm việc với cấp uỷ, chính quyền các huyện vùng giáp ranh để thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp BVR; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền BVR, PCCCR; chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, tham mưu cho Huyện ủy ban hành văn bản định hướng lãnh đạo công tác BV&PTR ngay từ đầu năm; UBND huyện xây dựng kế hoạch, phương án giữ vững ổn định an ninh rừng; kiểm soát chặt chẽ nguồn lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên; đã rà soát, bổ sung đưa diện tích rừng vùng giáp ranh vào khu vực trọng điểm về an ninh rừng để tăng cường quản lý; chỉ đạo quản lý chặt chẽ cưa xăng theo hình thức quản lý tập trung; giám sát chặt chẽ thực hiện quản lý gỗ làm nhà; vận động nhân dân tự nguyện giao nộp súng săn, bẫy nỏ, cung tên săn bắt động vật rừng;

   

   

  Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng phương án, kế hoạch, chương trình công tác, phối hợp với nhau để chỉ đạo các đơn vị Kiểm lâm ở cơ sở.

  Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo 2 Chi cục đã đưa ra nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành, giữ vững ổn định an ninh rừng nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng & PCCCR vùng giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An - Thanh Hóa trong  năm 2018./.

   

  Nguồn tin: Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc