Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Quy định mới trong công tác quản lý phân bón
  11/10/2017 09:16
 • Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP. Nghị định 108/2017/NĐ-CP đã có một số điểm nỗi bật đáng chú ý sau đây:
 • Thứ nhất về đầu mối quản lý phân bón:Công tác quản lý được tập trung vào Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trước đây Ngành Công thương chịu trách nhiệm quản lý về phân bón vô cơ; ngành Nông nghiệp chịu trách nhiệm quản lý về phân bón hữu cơ và phân bón khác.

   

  Thứ hai:Các quy định về điều kiện sản xuất; buôn bán được quy định chặt chẽ hơn cụ thể:

   

  - Quy định về Phân bón không được công nhận lưu hành:

   

  Khi có chứa các yếu tố gây hại vượt mức giới hạn tối đa theo quy định tại các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia hoặc theo quy định tại Phụ lục V Nghị định này trong thời gian chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia và các quy định khác có liên quan; Có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường; Trùng tên với phân bón khác đã được công nhận lưu hành.

   

   - Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón:


  Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;  Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón; Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ. Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa theo quy định. Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật; Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; Có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng; Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất; Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 1 năm kể từ ngày thành lập; Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

   

  Đối với hoạt động sản xuất phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và  Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón có thời hạn 05 năm.

   

   - Quy định Phân bón bị hủy bỏ công nhận phân bón lưu hành

   

   Khi có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường;  Phát hiện sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón đề nghị công nhận lưu hành; Phân bón đã được công nhận lưu hành nhưng hết thời gian lưu hành mà không công nhận lại.

   

  - Điều kiện để được cấp giấy chứng  nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón:

   

  +Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật; Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có biển hiệu, sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; Bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc; Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng; Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

   

  +Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định về người trực tiếp bán phân bón.

   

  +Buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

   

  - Đối với phân bón hữu cơ truyền thống: 

   

  Do các tổ chức, cá nhân sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.

   

  - Chính sách của Nhà nước về phân bón:

   

  Nhà nước có chính sách về tín dụng, thuế, quỹ đất cho việc nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ; Khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến cho việc sản xuất các loại phân bón thế hệ mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng phân bón; Đầu tư và xã hội hóa đầu tư nâng cao năng lực hoạt động thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón; khuyến khích phát triển xã hội hóa các dịch vụ công trong lĩnh vực phân bón.

   

  Để sớm đưa các quy định mới vào thực tiễn của địa phương, các cấp, các ngành có liên quan cần thực hiện tốt một số công việc sau đây:

   

  Thứ nhất:Ngành Nông nghiệp tiếp quản sớm, hiệu quả những kết quả quản lý phân bón trước đây của Ngành Công thương để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

   

  Thứ hai:Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định 108/2017/NĐ-CP cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý được biết và thực hiện.

   

  Thứ ba:Tiến hành các cuộc Thanh, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.

   

  Thứ tư:Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để sớm ban hành Quyết định quản lý phân bón trên địa bàn.

   

  Thứ năm:Các cấp các ngành xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị định 108/2017/NĐ-CP và sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của các cấp chính quyền;  Các ngành trong thời gian tới sẽ giúp công tác quản lý phân bón được tốt hơn góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp thành công.  

   

  Th.S Nguyễn Tiến Đức - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Nghệ An

 

Nghe nhạc