Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị giao ban Quý III/2017
  05/10/2017 15:38
 • Ngày 29/9/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp giao ban dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2017.
 • Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các trưởng, phó phòng Sở, thường trực Đảng uý Sở Nông nghiệp và PTNT, thường trực Công đoàn ngành, các Trưởng, phó phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

   

  1. Kết quả đạt được 09 tháng đầu năm 2017:

   

  Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 9 tháng năm 2017 ước đạt 4,58/KH4,0-4,5% (dự kiến cả năm: 4,5-4,6/KH4,0-4,5%). Trong đó: Nông nghiệp: 3,41%; Lâm nghiệp: 6,83%; Ngư nghiệp: 11,01%. Cơ cấu kinh tê nội ngành chuyên dịch đúng hướng: Nông nghiệp 78,69%, lâm nghiệp 6,89%, ngư nghiệp: 14,41%. Chăn nuôi tiếp tục có sự tăng trưởng khá, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ước đạt 46,8%.

   

  Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vụ Xuân 2017 đưọc mùa khá toàn diện, vụ Hè rhu Mùa đạt khá: 1 ong diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 368.015,4 ha, bằng 99,44%, trong đó cây lương thực: 243.594 ha; Năng suât lúa cả năm ước đạt 54,73 tạ/ha, tăng 0,58 tạ/ha, riêng vụ Xuân 2017 đạt 66,05 tạ/ha (cao nhất từ trước đến nay); Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 1.220/KH1.217 nghìn tấn; Cây lâu năm ước đạt 44.330 ha, tăng 4,22%, trong đó cây cam: 4.829 ha, cao su: 1 1.777 ha, chè: 7.025 ha;

   

  Chăn nuôi tiếp tục ổn định và phát triển: Tổng đàn trâu bò ước đạt 742.867 con, tăng 1,45%, trong đó, đàn bò 456.000 con, tăng 3,83%, đàn bò bẻ sữa trên 65.520 con; Tông đàn gia cầm ước đạt 21.800 nghìn con, tăng 1,56%; Tông sản lượng thịt hơi xuất chuồng 160 nghìn tấn. Dự kiến cả năm đạt 230/KH230 nghìn tấn, sữa tươi 250/KH250 nghìn tấn.

   

  Diện tích rừng trồng tập trung 9 tháng ước đạt 12.438/KH17.000 ha, dự kiến cả năm: 19.500/KH 17.000 ha, vượt 14,7%; sản lượng gỗ khai thác 373.867 m3, tăng 24,24%. Dự kiến cả năm đạt: 500/KH500 nghìn m3 ; bảo vệ tốt 935.578 ha rừng hiện có; chăm sóc rừng 25.146 ha; khoanh nuôi bảo vệ: 76.000 ha;

   

  Trong 9 tháng đã phát hiện, xử lý 581 vụ vi phạm lâm luật, thu nộp ngân sách 8.608 triệu đồng; 9 tháng 2017 đã xảy ra 06 vụ cháy rừng (giảm nhiều so với năm 2016). Độ che phủ của rừng đến tháng 9/2017 là 57,26%, cả năm dự kiến đạt 57,3/KH57,3%.

  Năm 2017, thủy sản có sự tăng trưởng mạnh, bà con ngư dân được mùa, được giá: Sản lượng thủy sản ước đạt 138.891 tấn, tăng 11,11%. Dự kiến cả năm đạt trên 175/KH175 nghìn tấn; Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 19.561 ha, tăng 0,84%, ca năm ước đạt 22.000 ha; sản xuất giống thủy sản ước đạt 1.460 triệu con, tăng 2,31%; Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triên thủy sản theo Nghị định 67/NĐ-CP: Đến nay Nghệ An đã đóng mới tàu cá và dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác xa bờ là 73 tàu, trong đó: Tàu vỏ thép: 09 tàu; vỏ composit: 04 tàu; vỏ gỗ: 60 tàu. 73 tàu này đã đi vào hoạt động, tât cả đều ôn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao; Ngân hàng TM đã ký hợp đồng tín dụng cho vay là 83 tàu, với tổng mức là 696,692 tỷ đồng; đã giải ngân 644,252 tỷ đông; đã thu nợ 16,506 triệu đồng.

   

  Công tác thủy nông, phòng chống lụt bão được thực hiện tốt: Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động phân phối, điều tiết nước hợp lý, nạo vét kênh mương... phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên địa bàn tỉnh; tích cực, chủ động phòng chống bão số 2, số 4 và số 10, hạn chế thiệt hại; tập trung khắc phục hậu quả sau bão kịp thời; Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn 2570/BNN đến tháng 9/2017 ước đạt 78,2/KH79%; đảm bảo tiến độ các công trình XDCB.

   

  Chương trình Xây dựng NTM tiếp tục được các địa phương tập trung chí đạo quyết liệt, đạt được nhiều kết quả; tích cực kiểm tra, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong cung ứng, sử dụng xi măng làm đường giao thông nông thôn... Toàn tỉnh hiện có 152/431 xã đạt chuẩn NTM (được ƯBND tỉnh công nhận), chiếm 35,5%; 86 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 20,03%; 92 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 21,3%; 93 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 21,6%; không còn xã dưới 05 tiêu chí; sổ tiêu chí bình quân các xã đạt 14,06 tiêu chí/xã, tăng 0,56 tiêu chí/xã so với năm 2016.

   

  Đến tháng 9/2017, đã có 08 xã trong số 20 xã đăng ký, đạt 19/19 tiêu chí, đang thẩm định đạt chuẩn NTM trong tháng 10/2017. Dự kiến năm 2017, sẽ hoàn thành và vượt mức kế hoạch (20-25 xã đạt chuẩn NTM), 01 đơn vị cấp huyện (Nam Đàn) đạt chuẩn NTM.

   

  Tích cực chỉ đạo các địa phương đơn vị triên khai thực kế hoạch phát triến kinh tế tập thể trong nông nghiệp; kinh tế trang trại. Đến nay, đã thành lập được 22/KH25 HTX nông nghiệp, dự kiến hoàn thành kế hoạch năm.

   

  Hoàn thành tốt kế hoạch công tác khuyến nông đảm bảo chất lượng, tiến độ: Xây dựng các mô hình sản xuất, tuyên truyền, tập huấn cho nông dân; các chương trình khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất năm 2017: các bộ giống lúa, íiống lạc; triền khai 19 ha khảo nghiệm sản xuất và sản xuất thử các giống lúa, lạc, ngô lai,... Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần; ứng dụng công nghệ cao; khảo nghiệm thời gian sinh trưởng và thử nghiệm các giống cây trồng mới... đạt kết quả tốt.

   

  Công tác quán lý chất lượng nông, lâm thủy sản và vệ sinh ATTP được đảm bảo thường xuyên theo Kế hoạch hành động Năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 9 tháng 201 7, đã tiến hành kiêm tra được 320 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; tích cực hướng dẫn và giám sát an toàn thực phẩm đối với hàng trăm cơ sở; tham gia các đoàn kiếm tra liên ngành về đảm bảo ATTP...

   

  Đây nhanh tiến độ thực hiện đối mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án quản lý hành chính nhà nước; làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tô cáo tiếp công dân theo quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

   

  2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

   

  -Rà soát lại tất cả các nội dung, các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2017 để có các giải pháp cụ thể, thực hiện hoàn thành.

   

  -Chuẩn bị tốt các nội dung do UBND tỉnh phân công, thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cuối năm 2017; chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND tháng 12/2017, nhất là tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL được giao trong 03 tháng cuối năm 2017 đảm bảo thời gian, chất lượng... Trong đó tập trung:

   

  + Hoàn thành các bước theo quy trình mới về ban hành văn bản QPPL theo Luật Ban hành văn bản QPPL đối với Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sô 125/2014/NQ-HĐND, số 200/2015/NQ-HĐND để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm (tháng 12/2017).

  + Nghị quyết về Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An:

  + Nghị quyết về Phí bình tuyển công nhận cây mẹ, vườn cây đầu dòng, rừng giống chuyến hóa.

  + Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp và Thủy lợi chủ trì): Báo cáo Giám đốc Sở tháng 10/2017, thông qua UBND tỉnh tháng 12/2017.

   

  -Tăng cường công tác kiếm tra chất lượng các loại giống cây trông, vật nuôi, thức ăn gia súc, chất lượng phân bón, thuốc thú y, PCCCR, vệ sinh an toàn thực phẩm... đảm bảo lợi ích cho bà con nông dân và người tiêu dùng.

   

  -Phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND các huyện thành, thị thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017...

   

  -Tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10; Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các địa phương đơn vị làm tốt công tác chuấn bị, chủ động ứng phó với thiên tai như bão lũ, sạt lở đất xảy ra trong mùa mưa bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân. Làm tốt công tác phòng chống lụt bão; cứu hộ, cứu nạn: Chuẩn bị kỹ các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, vật tư dự phòng, phương tiện, các phương án di chuyển người tài sản... trong mùa mưa bão;

  Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2017, trồng mới vụ Thu các loại cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả.

   

  -Tăng cường kiếm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến khích phát triên sản xuất trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ Lợi, phát triển nông thôn; công tác phòng chống dịch bệnh giai đoạn giao mùa; công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

   

  -Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo kế hoạch năm 2017, nhất là các xã đăng ký về đích năm 2017; rà soát cụ thể kết quả các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt để xây dựng phương án kế hoạch triển khai cụ thế.

   

  -Tập trung chỉ đạo để đấy nganh tiến độ triên khai thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW và Công văn số 321/TTg-ĐMDN ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

   

  -Chuẩn bị và triển khai tốt đề án sản xuất vụ Xuân 2017, trong đó đặc biệt quan tâm công tác phòng chống bệnh lùn sọc đen trên lúa: Đề xuất chính sách hỗ trợ, các biện pháp kỹ thuật...

   

  -Tiếp tục đấy mạnh cải cách hành chính: Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan theo hướng tinh gọn theo Nghị quyết 39/NỌ-TW; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của sở và các đơn vị trực thuộc qua qua phần mền Vnptioffice và dichvucong...

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc