Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình lịch công tác tháng 10/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  04/10/2017 16:54
 •  
 •  

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  2

  Thứ 2

  Dự Hội nghị góp ý đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn đến năm 2035

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  H. Nam Đàn

  Đi dự họp về luật

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  3

  Thứ 3

  Kiểm tra tình hình xây dựng NTM

  VP NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Nam Đàn

  Đi Hà Nội xử lý kế hoạch 2018 VFD

  DA VFD

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  Sáng:Làm việc với Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng - Lào

  Phòng QLKT, Văn phòng Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  4

  Thứ 4

  Làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tham quan một số mô hình sản xuất công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng

  (từ ngày 04/10 – 06/10)

  Phòng KHTC, Đoàn QH NN&TL

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Tỉnh Lâm Đồng

  Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Phòng KHTC, Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TX. Hoàng Mai

  Chiều: Họp báo tình hình kinh tế - xã hội Quý III năm 2017

  Phòng KHTC, Chi cục Kiểm Lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Nhà khách Nghệ An

  5

  Thứ 5

  Làm việc với các huyện về Nghị định 67/2014/NĐ-CP

  Phòng KHTC, Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu, H. Diễn Châu

  6

  Thứ 6

  Làm việc với BQL Dự án CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP DA CRSD

  Chiều:Họp BQL DA Canh tranh chăn nuôi - ATTP

  DA Cạnh tranh chăn nuôi - ATTP

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2-VP Sở

  7

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  8

  CN

  Dự Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Nhà Văn hóa lao động tỉnh

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  9

  Thứ 2

  Sáng:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến xử lý các tồn tại Dự án nước sạch nông thôn

  TT NSH và VSMTNT

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Sỹ Hưng

  VP UBND tỉnh

  Thẩm định chương trình giảm nghèo

  Chi cục PTNT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP Chi cục PTNT

  Đi Quỳ hợp

  (từ ngày 9/10 – 10/10)

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  H. Quỳ Hợp

  10

  Thứ 3

  PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo NQ HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra các vùng nuôi trồng thủy sản

  (từ ngày 10/10 – 12/10)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  11

  Thứ 4

  Làm việc với Dự án Bản Mồng

  BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ châu

  Nghe dự thảo kế hoạch thanh tra Chi cục TT&BVTV

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2-VP Sở

  12

  Thứ 5

  Thẩm định xã NTM

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  13

  Thứ 6

  Làm việc với Dự án JICA

  BQL DA JICA

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP DA JICA

  Thẩm định xã NTM

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Chiều:PCT UBND tỉnh nghe và cho ý kiến NQ HĐND tỉnh quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  14

  Thứ 7

  Thẩm định xã NTM

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  15

  CN

  Thẩm định xã NTM

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Yên Thành

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  16

  Thứ 2

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra sở

  Đ/c: Nguyễn Sỹ Hưng

  Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh

  PCT nghe và cho ý kiến kế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  17

  Thứ 3

  Thu hồi đất nông lâm trường chuyển đổi Doanh nghiệp

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, CC TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Đi làm việc với một số trại giống nước ngọt

  (từ ngày 17/10-18/10)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Đô Lương, H. Thanh Chương

  18

  Thứ 4

  Đi Tương Dương

  (Từ ngày 18/10–19/10)

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Tương Dương

  Thẩm định NTM tại Nam Đàn

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Nam Đàn

  Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quỳnh Lưu

  Phòng KHTC

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  H. Quỳnh Lưu

  19

  Thứ 5

  Thẩm định NTM tại Nam Đàn

  VP NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Nam Đàn

  Làm việc với Cảng cá Nghệ An

  BQL Cảng cá

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  VP BQL Cảng cá

  20

  Thứ 6

  PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra công tác khắc phục bão lụt, khôi phục sản xuất

  Chi cục Thủy lợi, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  Chiều 15 h:Lãnh đạo Sở tọa đàm

  Văn phòng Sở - phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu và các đồng chí Phó giám đốc Sở

  HTT3 – VP Sở

  21

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

   22

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  23

  Thứ 2

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Dự thảo NQ HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Dự thảo NQ HĐND tỉnh quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nông lâm nghiệp

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Đ/c: Nghuyễn Tiến Lâm

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  24

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với các huyện về nuôi cá lồng trên sông – hồ

  (từ ngày 24/10 – 26/10)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Các huyện

  25

  Thứ 4

  Kiểm tra sản xuất

  Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  26

  Thứ 5

  PCT UBND tỉnh nghe báo cáo quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Các phòng: KHTC, QLKT; Đoàn Điều tra QH NN&TL

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  27

  Thứ 6

  Họp BQL DA hợp tác kỹ thuật, lập QH phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  28

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  29

  CN

  Họp BTV Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  30

  Thứ 2

  CT, PCT UBND tỉnh cùng đi kiểm tra tiến độ dự án hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  Giao VP Đảng ủy chuẩn bị

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  31

  Thứ 3

  Họp giao ban tháng 10/2017

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  HTT2 – VP Sở

  Làm việc với Dự án CRSD

  DA CRSD

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  DA CRSD

   

  Nguồn tin: Văn Phòng Sở

 

Nghe nhạc