Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An, khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  21/08/2017 14:02
 • Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2017, tại Thành Phố Vinh - Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 • Thành phần tham dự Đại hội bao gồm: Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Ngành  nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An; Ban Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An; Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra; Ban nữ công và 65Đại biểu, đại diện cho 22 Công đoàn bộ phận huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là những đại biểu đại đại diện cho 199 đoàn viên Công đoàn thuộc hệ thống Trung tâm Khuyến nông, để thể hiện ý chí, niềm tin, nguyện vọng tâm tư đến với Đại hội.

   

  Đại hội đã tiến hành thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn; Báo cáo ủy ban kiểm tra; Báo cáo nữ công. Cơ bản các đại biểu đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền giáo dục, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho Đoàn viên Công đoàn. Đại hội, cũng đã đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

   

  Tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí: Nguyễn Quý Linh, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, để nhằm nâng cao năng lực, vị thế của tổ chức Công đoàn, cùng với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được ngành giao phó.

   

  Tại Đại hội đồng chí: Võ Thị Hoa - Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn ngành, phó chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, đã ghi nhận kết quả hoạt động Công đoàn của Trung tâm Khuyến nông, đã góp phần vào thành tích chung của ngành Nông nghiệp. Song trong thời gian tới Công đoàn Trung tâm Khuyến nông cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế, từng bước đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn.

   

   

  Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với 7 đồng chí, là những Đoàn viên tiêu biểu có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, phương pháp kỹ năng hoạt động Công đoàn, năng động, nhiệt tình đảm nhiệm, gánh vác những nhiệm vụ và nội dung các phong trào Công đoàn do cơ quan và Công đoàn cấp trên phát động.

   

  Đại hội đã bầu ra 4 Đại biểu, đại diện cho Công đoàn Trung tâm Khuyến nông, đi dự Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; để Đại biểu chuyển tải những tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên Công đoàn đến Công đoàn cấp trên.

   

  Đại hội cũng đã đề ra được Nghi quyết, với 10 tiêu chí cơ bản và được Đại biểu Đại hội thống nhất, tán thành cao. Đây là cơ sở  để Công đoàn Trung tâm Khuyến nông; các Công đoàn bộ phận xây dựng nội dung, kế hoạch, chương trình; Biến Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể , sát với tình hình thực tế của mỗi đơn vị, cùng nhau phấn đấu thi đua, hoàn thành các chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết.

   

  Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Trung tâm Khuyến nông khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cán bộ viên chức lao động, xây dựng Trung tâm Khuyến nông phát triển bền vững./.

   

  Hồ Hữu Sơn - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An

Tin tức khác

Nghe nhạc