Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đại hội Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  18/08/2017 16:33
 • Chiều ngày 15/8/2017, Được sự thống nhất của Đảng ủy Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT , Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội Công đoàn, khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 •  Tham dự Đại hội có đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí: Nguyễn Văn Lập – Bí Thư Đảng ủy Sở , Phó Giám đốc Sở; đồng chí: Trần Hữu Tiến – Bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở - Phó Giám đốc Sở; đồng chí: Phú Văn Lĩnh – Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT và toàn bộ gần 100 Đoàn viên Công đoàn Cơ quan Sở, BQL DA Bản Mồng, BQLDA Chăn nuôi, BQLDA Lâm nghiệp.

   

  Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017,Công đoàn cơ sở Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNTđã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra. Luôn giữ vững và phát huy đượcdanh hiệu: Công đoàn cơ sở vững mạnh. Nhiều công đoàn bộ phận và cán bộ, đoàn viên công đoàn đã được khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua ở các cấp. Là động lực, là nhân tố tích cực và tấm gương điển hình cho phong trào hoạt động công đoàn trong thời gian tiếp theo.

   

   

  Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022:

   

  Tiếp tục phát huy và đẩy mạnh phong trào,hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Phải thực hiện đầy đủ, đạt kết quả cao về các nhiệm vụ mà Điều lệ công đoàn Việt Nam đã quy định.Mỗi một đồng chí đoàn viên phải tích cực  học tập phấn đấu trở thành người cán bộ trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý, xây dựng  cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đại diện bảo vệ  quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức đoàn viên.

   

  Giáo dục, rèn luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ  công chức, viên chức Cơ quan Sở Nông nghiệp & PTNT phát triển toàn diện, xứng đáng vai trò nòng cốt, vị trí tiên phong trong các lĩnh vực tham mưu ngành Nông nghiệp & PTNT; Tổ chức vận động đoàn viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, hiệu quả và thiết thực. Chủ động tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở rộng rãi, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ Công đoàn; tích cực tham gia xây dựng đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đổi mới toàn diện hoạt động Công đoàn, góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của đơn vị đề ra.

   

   

  Khẩu hiệu hành động của tổ chức Công đoàn là: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” Ra sức xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức Công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước về Nông nghiệp, phát tiển nông thôn trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   

  Tại Đại hội đã nhất trí bầu ra 9 Đoàn viên công đoàn, đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức vào Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT khóa VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

   

  Nguồn tin: Công đoàn Cơ quan Văn phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc