Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thông báo chương trình lịch công tác tháng 8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT
  09/08/2017 08:03
 •  
 •  

  NGÀY/THỨ

  NỘI DUNG

  PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

  CHỦ TRÌ

  ĐỊA ĐIỂM

  1

  Thứ 3

  Sáng:Họp hội đồng khoa học công nghệ tỉnh

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Văn phòng UBND tỉnh

  Đi kiểm tra sản xuất

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

   

  Đi Hà Nội

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Hà Nội

  Họp tổng kết Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

   

  Đ/c Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Kiểm tra khắc phục bão lụt, khôi phục sản xuất và công tác phòng chống dịch bệnh

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV, Chi cục CN&TY

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  2

  Thứ 4

  Sáng:Kiểm tra tình hình sản xuất Cam: Con Cuông, Anh Sơn

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Con Cuông; H. Anh Sơn

  Hội thảo VietGAP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c Trần Hữu Tiến

  Cửa Lò

  Làm việc với Thanh Tra Bộ

  Dự án JiCa

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP Dự án

  Chiều:Hội nghị Sơ kết Chăn nuôi&Thú y

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP Chi cục CN&TY

  3

  Thứ 5

  Họp UBND tỉnh về Tái định cư thủy điện Hủa Na

  Chi cục Kiểm lâm

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Sáng:Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật thú y

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Nhà khách Nghệ An

  Chiều Họp BQL Dự án Lipsap

  BQLDA Lipsap

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  4

  Thứ 6

  Sáng:Hội thảo tươi tiết kiệm cho cây ăn quả có múi

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Khách sạn Sài gòn – Kim liên

  Sáng: Họp BCH Đảng bộ tỉnh

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Chiều: Họp UBND tỉnh về giải phóng mặt bằng dự án Bản mông

  Phòng QLXDCT, DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP UBND tỉnh

  Kiểm tra thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c Trần Hữu Tiến

  Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

  Chiều:Hội thảo chuổi giá trị thịt

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Khách sạn Hoa phượng đỏ - Vinh

  5

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  6

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  7

  Thứ 2

  Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Tân Kỳ

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  (cùng dự)

  VP Tỉnh ủy mời

  Chiều:Họp Hội đồng thẩm định đề án sắp xếp các Công ty nông lâm nghiệp

  Phòng TCCB

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  8

  Thứ 3

  Sáng:Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  VP Tỉnh ủy

  Đi cơ sở

   

  Đ/c Trần Hữu Tiến

   

  Chiều:Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

   

  9

  Thứ 4

  Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2017

  Văn phòng Sở, Khung tập

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

   

   

  Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão

   

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Quế Phong

  10

  Thứ 5

  Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2017

  Văn phòng Sở, Khung tập

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  11

  Thứ 6

  Kiểm tra xây dựng NTM: Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Quỳnh lưu, TX.Hoàng Mai

   

   

  Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2017

  Văn phòng Sở, Khung tập

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  12

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  13

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  14

  Thứ 2

  Làm việc với tư vấn dự án

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2 – VP Sở

  Làm việc dự án CRSD

  BQLDA CRSD

  Đ/c Trần Hữu Tiến

   

  15

  Thứ 3

  Ngày tiếp dân

  Thanh tra Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  Trụ sở tiếp dân UBND tỉnh

  Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá 10 năm 2007-2017 khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An

  BQL Khu dự trữ sinh quyển miền tây

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  Đi kiểm tra sản xuất

  Phòng QLKT, CCTT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đại hội Công đoàn Cơ quan Sở

  Do Công đoàn CQ Sở chuẩn bị

  Đ/c Trần Hữu Tiến (dự)

  HTT3

  16

  Thứ 4

  Họp với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

  VP Điều phối NTM

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi công tác Hà Nội

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  Họp về ứng dụng CNTT

  VP Sở

  Đ/c: Nguyễn Tiến Lâm

  VP UBND tỉnh

  17

  Thứ 5

  Làm việc với Tổng cục Thủy sản về Kế hoạch 2018

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  Hà Nội

  18

  Thứ 6

  Chủ tịch UBND tỉnh làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Anh Sơn

  Phòng KHTC

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Anh Sơn

  19

  Thứ 7

  Dự Hội thảo quốc tế các nước ASEAN về phát triển nông nghiệp

  (từ ngày 19/8-21/8)

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  TP. Cần Thơ

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  20

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  21

  Thứ 2

   

   

   

   

   22

  Thứ 3

  Họp UBND tỉnh

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi cơ sở

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  23

  Thứ 4

  Họp UBND tỉnh (tiếp)

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP UBND tỉnh

  Đi cơ sở

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  24

  Thứ 5

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc tập thể

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP Tỉnh ủy

  Kiểm tra tiến độ dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

  Phòng QLXDCT, BQL DA Bản Mồng

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  H. Quỳ Hợp

  H. Quỳ Châu

  Đi cơ sở

   

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

   

  25

  Thứ 6

  Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

  Phòng QLKT, Chi cục TT&BVTV

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  Các huyện

  26

  Thứ 7

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  Đi công tác tại các tỉnh phía Nam (từ ngày 26-30/8)

  Chi cục Thủy sản

  Đ/c: Trần Hữu Tiến

  TP. Hồ Chí Minh, Bạc Liêu và Cà Mau

  27

  CN

  Nghỉ cuối tuần

   

   

   

  28

  Thứ 2

  Họp BCH Đảng bộ Sở

  Do VP Đảng ủy chuẩn bị

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2-VP Sở

  29

  Thứ 3

  Họp nghe báo cáo Quy hoạch vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Phòng KHTC

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

   

  VP UBND tỉnh

  30

  Thứ 4

  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

   

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  VP Tỉnh ủy

  31

  Thứ 5

  Họp Ban quản lý hỗ trợ kỹ thuật

  Phòng QLKT

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập

  HTT2-VP Sở

  Họp giao ban tháng 8/2017

  Văn phòng Sở

  Đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu

  HTT2 – VP Sở

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc