Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017
  08/08/2017 08:14
 • Ngày 31/7/2017, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Tiến Lâm, Trần Hữu Tiến; Chủ tịch Công đoàn ngành; Trưởng, phó các phòng Sở.
 • Sau khi nghe Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017; ý kiến phát biểu thảo luận của Lãnh đạo Sở và các thành phần tham dự họp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

   

  1. Những kết quả đã đạt được:

   

  Mặc dù trong thángthời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đầu tháng nắng nóng, nhiệt độ cao; giữa và cuối tháng mưa bão, đặc biệt bão số 2 đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất và đời sống của bà con nông dân; mưa hoàn lưu sau bão giữa gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương Yên Thành, Diễn Châu, gây lũ ống lũ quét tại Kỳ Sơn; cuối tháng ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn,...

   

  Trước những khó khăn trên các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát cơ sở, chỉ đạo sản xuất và kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai và triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Những kết quả nỗi bật đó là:

   

  - Giải trình, trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri trước, trong kỳ họp HĐND tỉnh; chuẩn bị các nội dung và Giám đốc Sở đã trực tiếp trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa 17, được đánh giá cao.

   

  - Chỉ đạo tập trung chăm sóc cây trồng Hè thu, giao cấy vụ Mùa; đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho cây trồng (đặc biệt là bệnh lùn sọc đen), vật nuôi, triển khai tiêm phòng vụ Thu Mùa.

   

  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCCR; chi trả DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá rừng trái phép. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng và triển khai trồng rừng vụ Thu; chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

   

  - Tiếp tục kiểm tra giám sát tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, chỉ đạo phòng trừ dịch bệnh trên tôm nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; thông tin báo bão, kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh bão; tiếp tục triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản,...

   

   - Kiểm tra, theo dõi mực nước trên các sông, hồ đập, điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất và PCLB;kiểm tra các công trình đang thi công có phương án xử lý tình huống khi bão đổ bộ; đẩy nhanh tiến độ thi công, tu bổ các công trình.

   

  - Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, đặc biệt là công tác bảo đảm sơ tán, phòng tránh; tổng hợp báo cáo và khắc phục hậu quả do bão số 2 gây ra (sản xuất và hạ tầng).

   

  - Tiếp tục triển khai công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và giải quyết các kiếu nại, tố cáo theo quy định.

   

  - Tiếp tục tập trung chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2017, rà soát nợ đọng trong xây dựng NTM, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tổ chức hội thảo “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu”và triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

   

  - Triển khai thực hiện Chương trình công tác tháng 7/2017 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh: Trong tháng, Sở Nông nghiệp & PTNT chuẩn bị tốt các nội dung liên quan phục vụ cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khóa 17; đồng chí Giám đốc Sở đã trực tiếp trả lời chất vấn của HĐND tỉnh; chuẩn bị nội dung và tham gia các cuộc họp, làm việc của tỉnh; tổ chức các buổi đi kiểm tra sản xuất và PCLB của lãnh đạo tỉnh. Tất cả các nội dung trên đã được chuẩn bị tốt,được đánh giá cao.

   

  2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2017

   

  - Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017; triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

   

  - Tích cực chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu - Mùa, chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa Hè thu vùng chạy lụt; tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

   

  - Triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2017.

   

  - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn gia súc, thuốc thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm,...gắn với triển khai Kế hoạch năm cao điểm An toàn VSTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

   

  - Tiếp tục triển khai Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, tiếp tục thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường,...

   

  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCCCR; làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng, kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

   

  - Kiểm tra, xác định thiệt hại do mưa bão gây ra (sản xuất nông nghiệp và hạ tầng), để chỉ đạo, tham mưu xử lý kịp thời.

   

  - Theo dõi nguồn nước, điều tiết phục vụ sản xuất; chủ động phương án phòng chống thiên tai, lụt bão, bảo đảm an toàn hồ đập; tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản,...

   

  - Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia diễn tập KVPT tỉnh đạt kết quả tốt.

   

  - Các phòng, ban, đơn vị tiếp tục xây dựng bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm 

   

   

  - Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác tháng 8/2017 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo, giao việc của Lãnh đạo Sở.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc