Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2020
  25/07/2017 14:27
 • Ngày 14/7/2017 Chi bộ Văn phòng Sở tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
 • Tham dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Bí thư Đảng ủy Sở, phó Giám đốc Sở; đồng chí Đặng Văn Quyền – Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Sở, Trưởng phòng QLXDCT; đồng chí Lưu Công Hòa Bí thư Chi bộ và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.

   

  Trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, tập thể Chi bộ Văn phòng Sở luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng; Chi bộ đoàn kết, đồng thuận cao, có sự phối hợp và tương trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống, ý thức trách nhiệm thực thi công việc tốt; Lãnh đạo hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2017.

   

   

  Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020:

   

  Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa Đảng, chuyên môn, công đoàn; xây dựng Chi bộ thành một tập thể đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức, vững mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

   

  Chi bộ lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, động viên, chăm lo đời sống CBCNVC trong Văn phòng, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

   

  Chú trọng lồng ghép việc thực hiện NQ TW4 khóa XII về tăng cwongf, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg , Chỉ thị 17-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị.

   

  Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới đầy đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức để thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

Nghe nhạc