Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Mô hình cấp nước sạch tập trung nông thôn
  20/06/2017 11:13
 • Công trình cấp nước sạch liên xã Long Thành, Khánh Thành, Vĩnh Thành và Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Quy mô cấp nước cho 5.424 hộ dân, tương đương 27.000 người. Chất lượng nước đạt QCVN 01:2009/BYT.

   

  Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ADB, vốn ngân sách tỉnh đối ứng và người sử dụng đóng góp

   

  Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An.

   

     Khởi công tháng 01/2015, hoàn thành tháng 6/2017

   

  Một số hình ảnh trước khi đầu tư xây dựng công trình nước sạch cho người dân

   

   

   

   

   

  Một số hình ảnh sau khi đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho người dân

   

   

   

   

   

  Nguồn tin: Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT NT Nghệ An

   

   

   

   

   

   

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc