Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Một năm “ khó” cho Chương trình nước sạch - VSMT nông thôn
  05/01/2012 15:37
 • Mặc dù tổng nguồn vốn đầu tư cho Chương trình nước sạch – VSMTNT năm 2011 chỉ đạt 53 % kế hoạch, nhưng với sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành chức năng và của người dân, nên chương trình nước sạch – VSNT vẫn được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng nhanh tỷ lệ người dân ở vùng nông thôn được sử dụng nước sạch…
 •  

       Năm 2011, là một giai đoạn khó khăn nhất trong việc thực hiện chương trình nước sạch- vệ sinh môI trường nông thôn ở tỉnh. Nguồn vốn đầu tư của nhà nước, các tổ chức quốc tế hạn chế, đã vậy nguồn vốn cấp lại chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện và nhất là đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung. Năm 2011 dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này là gần 610 tỷ đồng, nhưng chỉ thực hiện được hơn 322 tỷ đồng đạt hơn 53% kế hoạch. Trước đây vốn hỗ trợ của TW luôn là nguồn đầu tư quan trọng để thực hiện chương trình, nhưng năm nay chỉ là 30,5 tỷ đồng/96,2 tỷ đồng KH ( đạt 32%), các chương trình 135- CP, chương trình 30a năm 2011 cũng không “ khơI thông” được nguồn vốn. Nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh chỉ vọn vẹn được 6% so với kế hoạch và cùng với đó là sự bế tắc về nguồn vốn của các tổ chức quốc tế… đã làm cho chương trình nước sạch - vệ sinh môI trường Nghệ An trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn.

   

       Trong thời gian qua, động lực tạo ra sự chuyển biến về lĩnh vực cấp nước vệ sinh môI trường lại là từ nguồn vốn tín dụng ưu đãI ( thông qua nguồn vốn cho vay từ Ngân hàng CSXH và Hội phụ nữ) và nguồn vốn do người dân tự đóng góp. Mặc dù nguồn vốn tín dụng ưu đãI chỉ đạt 54% kế hoạch, nhưng cũng tạo ra nguồn vốn gần 70 tỷ đồng để người dân nông thôn đầu tư và các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Rất may, trong “ bức trang ảm đạm” về nguồn vốn của chương trình nước sạch - vệ sinh môI trường nông thôn, thì  nguồn vốn đầu tư thông qua người dân tự đóng góp là gam màu sáng. Đây là con số vui trong bảng thống kê của ngành nước, bởi với con số gần 210 tỷ đồng do người dân đóng góp làm công trình đã đạt 104% kế hoạch huy động nguồn vốn. Kết quả này, là một minh chứng cụ thể cho công tác truyền thông tại cơ sở. Có thể thấy rằng, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo chương trình nước sạch - vệ sinh môI trường nông thôn từ tỉnh xuống tận cơ sở hoạt động rất tích cực. Nhiều thành viên trong Ban chỉ đạo chỉ kiêm nhiệm, nhưng cũng đã dành nhiều công sức, thời gian để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc  ở cơ sở. Đặc biệt thông qua đội ngũ cán bộ truyền thông rộng khắp tại các thôn, bản với các hoạt động phong phú, hấp dẫn thu hút được người dân tham gia và từ đó thay đổi được nhận thức, hành động đúng về công tác nước sạch - vệ sinh môI trường. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành chức năng và nhất là của người dân, chương trình nước sạch - vệ sinh môI trường năm 2011 cũng đạt được một số kết quả đáng mừng, như:Số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 60% lên 64% ( đạt mức tăng 3%), trong đó sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT tăng từ 23,1 % lên 24,4% vào cuối năm 2011 (đạt mức tăng 1,3%);Số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 59% lên 63,1% vào cuối năm 2011. Trong đo đạt  tiêu chí 08/BYT tăng từ 23,6% lên 30,4%, đạt mức tăng 6,8%.

   

        Năm 2012 xác định là cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, nên các cấp, ngành chức năng cần quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt, đồng thời đề ra các giảI pháp hữu hiệu để Chương trình nước sạch - VSMT nông thôn đạt kết hoạch đề ra./.

   

  Nguồn: Hoàng Vĩnh - Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT

 

Nghe nhạc