Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017
  08/03/2017 10:37
 • Ngày 27/02/2017, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Lập, Nguyễn Tiến Lâm; Chủ tịch công đoàn Ngành; Trưởng, phó các phòng Sở.
 • Sau khi nghe Văn phòng Sở trình bày báo cáo kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017; ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí Lãnh đạo Sở và của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

   

   1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2017:

   

  Trong tháng 02/2017, thời tiết ấm dần, nên khá thuận lợi cho việc gieo trồng các loại cây trồng vụ Xuân năm 2017. Tuy nhiên, trong tháng đã có nhiều đợt rét, mưa phùn xen kẽ, trời âm u kéo dài, do đó sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trước khó khăn trên, các đồng chí Lãnh đạo Sở đã tập trung lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo quyết liệt; các Phòng, ban, đơn vị đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.Sở đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức sản xuất, phòng chống dịch bệnh và triển khai tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Những kết quả nổi bật đó là:

   

  - Tập trung triển khai các nội dung kế hoạch năm 2017; đã thực hiện tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước; tham mưu trình các chương trình, đề án, quy hoạch và báo cáo trong chương trình công tác tháng 02 của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đảm báo chất lượng, đúng thời gian. Chuẩn bị tốt nội dung và cùng tham gia các buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh với Lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

   

  - Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển tốt; đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản; đặc biệt đã kịp thời chỉ đạo bao vây, khống chế và dập tắt 03 ổ dịch Lở mồm long móng trên đàn gia súc và 2 ổ dịch Cúm gia cầm ở diện hẹp, không để phát sinh lây lan ra diện rộng.

   

  - Chủ trì, phối hợp với huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ (ngày 02/02); chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá trái phép. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng; kiểm tra hiện trường trồng rừng và sản xuất giống cây lâm nghiệp và tình hình triển khai trồng rừng vụ Xuân 2017.

   

  - Tổ chức hội nghị triển khai nuôi trồng thuỷ sản năm 2017; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; tiếp tục triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác thủy hải sản; tiếp tục thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP,...

   

   - Kiểm tra, theo dõi, điều tiết nước phục vụ sản xuất; kiểm tra các công trình thủy lợi, công trình phòng chống lụt bão và các công trình xây dựng cơ bản; đôn đốc các địa phương kiện toàn lại Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; Xây dựng kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai năm 2017,...

   

  - Ban hành Kế hoạch năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, An toàn VSTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017; tiếp tục triển khai công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác kiểm dịch thực vật, kiểm soát giết mổ được thực hiện tốt; tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và giải quyết các kiếu nại, tố cáo theo quy định.

   

    2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

   

  - Tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân; làm tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ dịch bệnh.

   

  - Tập trung chỉ đạo các địa phương đơn vị triển khai kế hoạch trồng rừng vụ Xuân 2017; làm tốt công tác PCCCR; DVMTR; kiểm soát, xử lý kịp thời việc vận chuyển lâm sản trái phép, kiểm tra chống chặt phá trái phép; thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng.

   

  - Tập trung chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi; thông tin dự báo ngư trường, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản; tiếp tục triển khai công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và thực hiện Nghị định 67/NĐ-CP,...

   

  - Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai cấp tỉnh năm 2017; cập nhật, điều tiết nguồn nước, đôn đốc các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn phục vụ sản xuất vụ Xuân 2017. Kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh triến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản; kiểm tra các công trình đê điều, PCLB.

   

  - Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch năm cao điểm thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về quản lý vật tư nông nghiệp, An toàn VSTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017; thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y,...

   

  - Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2017, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất vụ Xuân 2017, nhất là các mô hình liên kết sản xuất xây dựng cánh đồng lớn gắn với xây dựng NTM.

   

  - Triển khai xây dựng và trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các đề án, quy hoạch, báo cáo,... theo nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác tháng 3/2017 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

   

  - Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong giải quyết công việc; tiếp nhận, kịp thời giải quyết các TTHC trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức, cá nhân theo đúng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh và Công văn số 66/SNN-VP ngày 11/11/2017 của Giám đốc Sở.

   

  - Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

   

  Trên đây là ý kiến kết luận của Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017./.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc