Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT chính thức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
  12/01/2017 14:38
 • Thực hiện Công văn số 9844/UBND - CN ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An.
 • Ngày 05/01/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có thông báo về việc công bố danh mục 67 (sau mươi bảy) TTHC của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (có thông báo kèm theo)

   

  Thời gian thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các TTHC theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Nông nghiệp và PTNT bắt đầu từ ngày 09/01/2017.

   

  Địa chỉ tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến: http://dichvucong.nghean.gov.vn

   

  Nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại; tìm hiểu các thông tin về thủ tục hành chính nhanh, mọi lúc mọi nơi; Biết chính xác thời gian nhận kết quả trả hồ sơ, thời gian nhận kết quả hồ sơ nhanh, gọn; Dễ dàng tra cứu hồ sơ của các tổ chức cá nhân. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công tác.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc