Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016 và 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
  09/12/2016 11:06
 • Sáng nay 08/12/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016 và 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 • Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở, thành viên Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, phụ trách lĩnh vực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm của ngành Nông nghiệp và PTNT.

   

  Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo và chuyên viên các chi cục: Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy sản cùng lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp/phòng Kinh tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

   

  Sau khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (cơ quan thường trực) đọc báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh thực hiện Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2016 và 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

   


  Toàn cảnh Hội nghị tổng kết


  Năm 2016, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản chỉ đạo thực hiện năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành trình UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh ban hành 03 văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Sở và các đơn vị trực thuộc đã ban hành 06 văn bản thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg và năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vị của ngành. UBND các huyện, thành, thị đã ban hành các văn bản quán triệt, văn bản chỉ đạo thực hiện trên địa bàn quản lý: Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP cấp huyện, kế hoạch thực hiện chỉ thị 13/CT-TTg, Năm cao điểm VSATTP...

   

  Trong công tác tuyên truyền, các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức được 76 lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề về QLCL, ATTP với hàng ngàn lượt người tham gia; in, phát hành 89 băng rôn các loại, 05 cụm pano tuyên truyền, 500 cuốn sách; xây dựng 03 phóng sự về phòng chống dịch bệnh và phóng sự chính luận về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, phóng sự đã được phát trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; phát thanh tại địa phương với 114 lượt về các quy định về đảm bảo ATTP...

   

  UBND các huyện, thành, thị đã tổ chức 91 lớp tập huấn hội nghị về quản lý chất lượng, ATTPvới gần 5.000 người tham gia; in, phát hành 321 băng rôn, đia CD, tờ rơi và 114 tin bài tuyên truyền về quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản; 416 lượt phóng sự và bản tin truyền hình, phát thanh về phòng, chống gia súc, gia cầm và tuyên truyền về ATTP. Hoạt động truyền thông với nội dung, hình thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tạo niềm tin của người tiêu dùng trong lựa chọn và sử dụng các sản phẩm nông lâm thủy sản đã được kiểm soát an toàn thực phẩm.

   

  Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát: Các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại tuyến tỉnh và tuyến huyện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hàng ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản, kiểm tra, xếp loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT; triển khai ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

   

  Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức kiểm tra, xếp loại đối với 327 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (117 cơ sở thuộc chuỗi thực vật, 113 cơ sở thuộc chuỗi thủy sản, 97 cơ sở thuộc chuỗi động vật). Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 194 cơ sở, lũy kế đến hết tháng 11/2016 đã cấp cho 689 lượt cơ sở.

   

  Chi cục Thủy sản đã tổ chức kiểm tra, xếp loại đối với 543 tàu các có công suất >90CV, 21 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống, 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá giống, 34 cơ sở kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản.

   

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra, xếp loại 520 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

   

  Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức kiểm tra xếp loại 33 cơ sở giết mổ động vật, 15 cơ sở kinh doanh thuốc thú y; tổ chức 03 đợt kiểm tra Salbutamol trong nước tiểu tại cơ sở giết mổ và chất cấm dùng trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y, chương trình giám sát dư lượng chất độc hại trong thủy sản. Kết quả 92/92 mẫu âm tính với Salbutamol, 104/104 mẫu thủy sản âm tính với các chất độc hại. 

   

  Tuyến huyện triển khai test nhanh chất cấm trong nước tiểu lợn thương phẩm trước khi giết thịt tại 03 cơ sở giết mổ. Kết quả cho âm tính với 30/30 mẫu kiểm tra.

   

  Công tác thanh tra, xử lý vi phạm:

   

  Năm 2016, các đoàn thanh tra liên ngành tỉnh đã tổ chức thanh tra và xử phạt đối với 51 cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp kho bạc nhà nước với số tiền 348.700.000 đồng. Các đơn vị trực thuộc Sở đã tiến hành xử phạt đối với 194 cơ sở với số tiền 568.150.000 đồng nộp kho bạc nhà nước (Chi cục Quản lý chất lượng: 54.750.000 đồng, Chi cục Thủy sản: 32.100.000 đông, Chi cục Trồng trọt và BVTV: 67.000.000 đồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y là 414.300.000 đồng). Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đủ điều kiện kinh doanh VTNN, kinh doanh thuốc không đạt chất lượng, quá hạn sử dụng...

   

  Tuyến huyện. UBND các huyện thị đã triển khai các đoàn thanh tra liên ngành cấp huyện trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tháng hành động VSATTP, Tết Trung thu. Các đoàn đã tiến hành xử lý các hành vi vi phạm, tuy nhiên phần lớn là ở mức nhắc nhở, chưa có hình thức xử phạt mạnh tay để đủ sức răn đe.

   

   


  Đồng chí Trần Hữu Tiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghi


  Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cũng đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất thực phẩm an toàn. Nổi bật là 02 mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn với các sản phẩm rau, củ, quả và trứng gà an toàn tại 04 điểm Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu), Nam Tân (Nam Đàn) trong Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn Tâm Nguyên và Diễn Trung (Diễn Châu) trong chuỗi cung ứng trứng gà thương phẩm an toàn của Công ty cổ phần Thủy sản Vạn Phần (Diễn Châu). Bên cạnh đó còn có một số cửa hàng thực phẩm sạch như BiBiGreen, VGreen.  Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Tiến đã biểu dương các kết quả đạt được thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, như: tình trạng mất ATTP vẫn đang còn diễn ra phổ biến; công tác tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra tuy đã đã được chú trọng nhưng vẫn chưa thực hiện thường xuyên, liên tục và chưa quyết liệt. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới và năm 2017 tập trung vào các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền; thanh tra, kiểm tra giám sát và xây dựng các mô hình thực phẩm sạch, giới thiệu các loại sản phẩm an toàn trên địa bàn quản lý./.

   

  Nguồn tin: Lê Anh Tường - CC QLCL NLS và TS

Tin tức khác

 

Nghe nhạc