Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết luận của Giám đốc Sở tại buổi làm việc với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
  06/12/2016 16:14
 • Ngày 10/11/2016, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở có buổi làm việc với Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
 • Cùng tham dự buổi làm việc gồm có: Trưởng các phòng Sở, Chánh Văn phòng Sở; Lãnh đạo và Trưởng, phó các phòng của Chi cục.

   

  Sau khi nghe Đồng chí Dương Văn Hùng - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì buổi làm việc kết luận như sau:

   

  1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 10 tháng đầu năm 2016:

  Đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản; về cơ bản nhất trí các nội dung báo cáo của Chi cục như đã trình bày; Đồng thời cần nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

   

   

   Những kết quả đã đạt được:

   

  Ghi nhận những kết quả trong báo cáo đã trình bày, đồng thời nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật đó là:

  -  Tập thể lãnh đạo, cán bộ,côngviênchức người lao động của Chi cục đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Ngành:

   - Trong thời gian qua, Chi cục đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản quản lý chuyên ngành; Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng nông lâm và thuỷ sản được đánh giá nghiêm túc, bài bản; triển khai xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng rau, củ, quả và trứng gà an toàn bước đầu có hiệu quả; thực hiện tốt việc cấp giấy phép đủ điều kiện ATTP, hướng dẫn các cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; Phối hợp triển khai Chương trình giám sát và tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP; giải quyết việc làm,...

   

  2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới         

   

  Về cơ bản nhất trí lộ trình và giải pháp trong báo cáo đã trình bày; trong thời gian tới Chi cục cần  lưu ý một số nội dung sau:

   

  - Tiếp tục thực hiện và tham mưu để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy theo Thông tư liên tịch số 14/TTLB-BNNPTNT-BNV, Thông tư 15/TT-BNNPTNT và Đề án nâng cao năng lực quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản trong giai đoạn 2015-2020, có tính đến 2030đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 15/12/2015;

  - Cần phải tư duy, xúc tiến tìm nguồn lực hỗ trợ thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Đồng thời phải tăng cường xúc tiến thương mại để tạo đầu ra ổn định và đảm bảo VSATTP;

   - Trong đào tạo nguồn nhân lực cần tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ, công nhân viên của Chi cục để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới;

  - Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về VSATTP, cần quan tâm  thêm công tác xúc tiến thương mại,...

  - Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình, khu vực sản xuất tập trung và phát triển chuỗi cung cấp sản phẩm chất lượng, đảm bảo VSATTP cho người dân;

  - Tăng cương công tác quản lý hoạt động dịch vụ công; chú trọng công tác thanh tra , kiểm tra nhất là các cơ sở, sản phẩm có nguy cơ cao về VSATTP;

  - Chú trọng thực hiện nhiệm vụ thống kê, báo cáo về chất lượng VSATTP  để tham muu kip thời  cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo;

  - Kịp thời đề xuất, kiến nghị ban hành các văn bản QPPL, chương trình, quy hoạch, dự án và giải pháp về chất lượng, VSATTP nông, lâm và thủy sản.

   

  Nguồn tin: Văn phòng Sở

 

Nghe nhạc