Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục cấp mới giấy phép Khai thác thủy sản
  23/11/2016 11:04
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tụccấpmớigiấyphépKhaithácthủysản

  2

  Trình tự thực hiện

   

  Bước1: Tiếpnhậnhồsơ: TráchnhiệmcủachuyênviênphụtráchbộphậnTiếpnhậnvà trảkếtquả.

  - Tổchức, cá nhânnộphồsơ đềnghịcấpgiấyphépkhaithácthủysảntạiBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảChicụcThủysảnNghệAn; Chuyênviêntrựctiếpnhậnvà kiểmtrahồsơ chotổchức/ cá nhân.

  Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Trách nhiệm của chuyên viên phòng Khai thác và Phát triểnnguồn lợi thủy sản.

  - Chuyên viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ trên cơ sở các nội dung quy định.

  - Trường hợp nội dung hồ sơ cần bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan, chuyên viên thẩm định báo cáo Lãnh đạo phòng và gửi thông báo đến tổ chức/cá nhân để giải trình hoặc bổ sung các thủ tục cần thiết. Mẫu BM.TCHC.00.02.

  - Sau khi hoàn tất các thủ tục, chuyên viên thẩm định dự thảo giấy phép trình Lãnh đạo phòng xem xét.

  Bước3. Kiểmtra: TráchnhiệmLãnhđạophòngKhaithácvàPhát triểnnguồnlợithủysản.

  - Căncứcácquyđịnhhiệnhành; Lãnhđạophòngkiểmtrahồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnvà ký nháycácvănbảnliênquannếuhồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợpcầnbổsung, chỉnhsửachuyểnchuyênviênhoànthiện.

  Bước4. Phê duyệt: TráchnhiệmLãnhđạochicục

  - Trêncơ sởhồsơ đã đượcphòngKhaithácvà Phát triểnnguồnlợithủysảnthẩmđịnh. LãnhđạoChicụcxemxétvà phê duyệthồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnchotổchức/cá nhânkhihồsơ đảmbảotínhpháplý. Trườnghợptừchốicấpgiấyphépkhaithácthủysảnphảitrảlờibằngvănbảnvà nêurõ lý do.

  Bước5. Trảkếtquả, thulệphí: Tráchnhiệmchuyênviênthẩmđịnh/Bộphậntiếpvà trảkếtquả.

  - ChuyênviênthẩmđịnhtiếpnhậnkếtquảtừLãnhđạochicụcvàosổvà saogửicácvănbảnđếncácđơnvịliênquanvà chuyểnBộphậntiếpnhậnvà trảkếtquảđểlàmthủtụcthuphí và trảkếtquảchotổchức/cá nhân.

  - Yêucầutổchức, cá nhânkhiđếnnhậnkếtquảnộplạigiấyhẹn, nhậnkếtquảvà ký vàosổgiaonhậntheoquyđịnh. 

  Bước6: Lưuhồsơ.

  - Hồsơ cấpgiấyphépkhaithácthủysảnđượctổnghợplưutạiphòngKhaithác& Phát triểnnguồnlợithủysảnvà đơnvịliênquantheoquyđịnh.

  Ghichú:

  -Đốivớitàucá có côngsuấttừ20 cv< 90 cvthì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởngvà máytrưởngtốithiểucầncó là hạngnhỏ.

  - Đốivớitàucá có côngsuấttừ90 cv≤ 400 cvthì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởngvà máytrưởngtốithiểucầncó là hạng5.

  - Đốivớitàucá có côngsuất≥ 400 thì chứngchỉ(bằng) thuyềntrưởng, máytrưởnglà hạng4.

  3

  Cách thức thực hiện

  - Trực tiếp tại Chi cục Thủy sản;

  - Qua hệ thống bưu chính;

  - Trực tuyến (nếu có).

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

  * Thànhphầnhồsơ gồm:

  1. Đơnxincấpgiấyphép. MẫusốPhụlục8, thôngtư 02/2006/TT-BTS

  2. Giấychứngnhậnđăngký tàucá hoặcGiấyxácnhậnđã đăngký tàucá. (bảnsao)

  3. Giấychứngnhậnantoànkỹthuậtcủatàucá, đốivớilạitàucá theoquyđịnhcủaBộthủysản; (bảnsao)

  4. Sổdanhbạthuyềnviên, đốivớiloạitàucá theoquyđịnhcủaBộthủysản(bảnsao)

  5. BằngThuyềntrưởng, máytrưởngđốivớicácloạitàutheoquyđịnhcủaBộthủysảnphảicó bằngthuyềntrưởng, máytrưởng. (bảnsao)

  6. Có ngànhnghềkhaithácvà ngư cụphù hợptheoquyđịnh.

  * Sốlượnghồsơ: 01 (bộ)

  5

  Thời hạn giải quyết

  -05ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  6

  Đối tượng thực hiện

  - Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  - Chi cục Thủy sản

  8

  Kết quả thực hiện

  - Giấy phép khai thác thủy sản.

  - Thời hạn Giấy phép: Không quá 12 tháng.

  9

  Lệ phí

  - 40.000 đ/ lần (Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/5007).

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  - Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (theo mẫu Phụ lục 8, Thông tư số  02 /2006/TT-BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT).

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không quy định

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ  về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 5, Điều 6, Điều 7) có hiệu lực từ ngày 24/5/2005.

  - Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản (Điều 1) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

  - Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

  - Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ NN&PTNT,Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản (mục 2, 4 phần II) có hiệu lực từ ngày 18/5/2006.

   

 

Nghe nhạc