Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật
  23/11/2016 10:18
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

  2

  Trình tự thực hiện

   

   

  - Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An

   

  - Bước 2:Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT- BNNPTNT) trong thời hạn 03 ngày làm việc.

   

  +  Hồ sơ không hợp lệ thì trả lại và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  + Trường hợp không cấp phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   

  3

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến

  4

  Hồ sơ thủ tục

   

   

  - Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư  21/2015/TT- BNNPTNT).

  - Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ).

  - Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty).

  - Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty).

  Số lượng: 01 bộ

   

  5

  Thời hạn giải quyết

  03 ngày làm việc

  6

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An

  8

  Kết quả thực hiện

  Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

  9

  Phí, lệ phí

  Theo quy định tại Thông tư số 223/2012/TT - BTC ngày 24/12/2012 ( Mục II, Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật).  Lệ phí: 300.000 đồng/lần.

  10

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.

  11

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Không

  12

  Cơ sở pháp lý

  - Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13.

  - Thông tư số 21/2015/TT - BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

  - Thông tư số 223/2012/TT- BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

  - Quyết định số 3140/QĐ- BNNPTNT ngày 06/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính mới thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc