Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng
  21/11/2016 14:20
 •  
 • 1

  Tên thủ tục

  Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng

  2

  Trình tự thực hiện

   

   

  * Bước 1:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định:

  - Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình

  - Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình

  - Các văn bản pháp lý

   

  * Bước 2:

  - Nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch 1 cửa thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT(129 Lê Hồng Phong, TP Vinh) hoặc qua đường bưu điện.

  - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn trao cho người nộp

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại kịp thời.

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ)

   

   * Bước 3:

  Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa – Sở Nông nghiệp và PTNT

  Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án trên.

   

  3

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

   

  1. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư số 10/2013/TT-BXD;

   

  2. Danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

   

  5

  Thời hạn giải quyết

  15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ quy định.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn

  8

  Kết quả thực hiện

  Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng 

  9

  Lệ phí

  Theo dự toán được chủ đầu tư phê duyệt.

  11

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không có

  12

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Phải đúng thẩm quyền và có đầy đủ hồ sơ thủ tụcđảm bảo tính pháp lý.

  13

  Cơ sở pháp lý

  -Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

  -  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

  - Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

  - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

  - Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn  hợp đồng thi công xây dựng công trình;

  - Và các văn bản liên quan khác.

   

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc