Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
  21/11/2016 11:25
 •  
 • Phần 1: Thông tin thủ tục

   

  1

  Tên thủ tục

  Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

  2

  Trình tự thực hiện

   

   

  * Bước 1:Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định:

  - Tờ trình thẩm định

  - Hồ sơ dự án

  - Các văn bản pháp lý

   

  * Bước 2:

  - Nộp hồ sơ tại Phòng giao dịch 1 cửa thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT(129 Lê Hồng Phong, TP Vinh)

  - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì in giấy hẹn trao cho người nộp

  + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại kịp thời.

  - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính (trừ ngày lễ)

   

   * Bước 3:

  Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa – Sở Nông nghiệp và PTNT

  Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản thông báo kết quả thẩm định dự án trên.

   

  3

  Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  4

  Hồ sơ của thủ tục

   

   

  1. Tờ trìnhthẩm định dự án của Chủ đầu tư theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ).

   

  2. Văn bản pháp lý:

  - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án sử dụng vốn khác);

  - Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

  - Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

  - Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

  - Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

  - Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

   

  3. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

  - Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;

  - Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

  - Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

   

  4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

  - Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

  - Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

   

  5

  Thời hạn giải quyết

  Không quá 40 ngày DA nhóm A, 30 ngày DA nhóm B, 20 DA nhóm C và dự án chỉ cần lập BCKT-KT.

  6

  Đối tượng thực hiện

  Tổ chức hoặc cá nhân

  7

  Cơ quan thực hiện

  Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn

  8

  Kết quả thực hiện

  Thông báo kết quả thẩm định

  9

  Lệ phí

  Theo quy định

  11

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Không có

  12

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện

  Phải đầy đủ hồ sơ thủ tục

  13

  Cơ sở pháp lý

  -Luật xây dựng số: 50/2014 QH-13 ngày 18/6/2014

  - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, có hiệu lực từ ngày 10/5/2015.

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 05/8/2015.

  - Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về quy đinh bảo hiểm bắt buộc  trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  - Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  - Thông tư 06/2015/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  - Thông tư 18/2016/TT-BXD  ngày 30/ 6/ 2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

  - Và các văn bản liên quan khác.

   

   

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc