Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Cộng đồng ngư dân xã Diễn Trung chung tay làm sạch môi trường ven biển
  03/11/2016 14:21
 • Triển khai thực hiện Kế hoạch đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Diễn Trung, ngày 26/10/2016, Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ xã Diễn Trung đã tổ chức thực hiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên bờ biển của xã.
 • Với sự tham gia của hơn 100 người từ các chi hội nghề cá, chi hội phụ nữ… tạo nên ngày hội ra quân thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh môi trường ven biển.

   

   

  Tình trạng rác thải từ các hoạt động hàng ngày của người dân địa phương, đặc biệt là rác trôi dạt từ biển vào sau mùa lũ lụt…. trên bờ biển của xã khá nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cộng đồng cũng như môi trường sống của các loài thủy sản. Việc làm này kêu gọi tinh thần trách nhiệm cùng tham gia bảo vệ bờ biển của chính cộng đồng trong xã, cũng như nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái biển ven bờ khỏi ô nhiễm rác thải do chính hoạt động của con người tạo nên.

   

   

  Qua đợt ra quân này, ý thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường được nâng cao, cộng đồng tuyên truyền cho nhau hạn chế xả rác bừa bãi; tạo tiền đề cho các chi hội phụ nữ, chi hội nghè cá trong tổ định kỳ hàng tuần, hàng tháng ra quân thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường ven biển. Việc thường xuyên thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tạo môi trường trong lànhcho các loài thủy sản sinh sống và phát triển, góp phần ổn định sinh kế chô cộng đồng nghề cá ven biển của địa phương.

   

  Bài ảnh: Lê Liên Hòa – Tư vấn MCS dự án CRSD Nghệ An

 

Nghe nhạc