Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác an toàn thực phẩm
  27/10/2016 08:19
 • Ngày 21/10/2016, Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác an toàn thực phẩm do đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cùng với các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên, tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh tham dự.
 • Đầu cầu cấp huyện do các đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chủ trì.

   

  Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Trần Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Dương Văn Hùng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, thành viên Ban Chỉ đạo cùng tham dự.


  Sau báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành cấp tỉnh, đồng chí Trần Hữu Tiến thay mặt lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả 5 tháng thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ của ngành. Nổi bật trong đó có các hoạt động sau:


  - Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg: Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 1581/KH-SNN-QLCL thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh thực hiện.


  - Công tác truyền thông: 


  Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác truyền thông dưới các hình thức hội thảo tập huấn, trên các phương tiện truyền thanh, xây dựng phóng sự, băng rôn khẩu hiệu; tuyên truyền phổ biến các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm cho lãnh đạo, cán bộ và người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho thành phố Vinh, các xã, phường trên địa bàn thành phố và các huyện, thị xã trong tỉnh với hàng ngàn lượt người tham gia.


  - Công tác thanh tra, kiểm tra:


  + Kiểm tra, xếp loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và thực hiện cam kết theo Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT.


  Các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức kiểm tra, xếp loại hàng trăm cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, cụ thể:


  Lĩnh vực bảo vệ thực vật: kiểm tra, xếp loại 98/588 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Đình chỉ 20 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV bị xếp loại C.


  Lĩnh vực thú y: kiểm tra xếp loại 39/39 cơ sở giết mổ tập trung và các điểm giết mổ nhỏ lẻ. Cấp giấy chứng nhận VSTY, ATTP 02 cơ sở.


  Tổ chức cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và kiểm tra, sau khi cam kết: 4.820 cơ sở chăn nuôi, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y trên địa bàn.

   
  Lĩnh vực thủy sản: kiểm tra, xếp loại 204/1310 tàu cá có công suất trên 90cv, 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.


  Sau kiểm tra xếp loại, đơn vị gửi thông báo kết quả đến chính quyền địa phương, các cơ sở và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT; tiến hành xử lý cơ sở xếp loại C và tái kiểm tra loại C, yêu cầu khắc phục các tồn tại.


  Lĩnh vực QLCL nông lâm thủy sản: tiến hành kiểm tra xếp loại 206/1204 cơ sở, trong đó kiểm tra xếp loai 125 cơ sở, kiểm tra định kỳ 81 cơ sở. Cấp giấy chứng nhận (lũy kế) 570 cơ sở, cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 837 người lao động.


  Gửi công văn chỉ đạo phòng Nông nghiệp các huyện, thị triển khai công tác cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

   

  + Công tác kiểm dịch động vật, thủy sản.


  Tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, như LMLM tại các địa bàn: TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Đô Lương và dịch bệnh thủy sản tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Diễn Châu. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật, SPĐV: 111 cơ sở giết mổ, 231 cơ sở chăn nuôi, 251.534kg SPĐV.


  Kiểm tra chất lượng tôm bố mẹ, tôm giống và tôm nuôi: kiểm tra 857 mẫu virus đốm trắng; 564 mẫu virus taura, 144 mẫu hoại tử gan tụy cấp.


  + Kiểm tra chất cấm Sabutamol: 


  Triển khai 2 đợt kiểm tra chất cấm Sabutamol trong nước tiểu tại các cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn. Kết quả 72/73 mẫu âm tính với Sabutamol, 01 kít hỏng.

   

  + Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành.


  Tham gia 02 đoàn thanh tra liên ngành cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT làm Trưởng đoàn (Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 và số 4213/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh). Kết quả: kiểm tra công tác quản lý tại 10 huyện, thị, thực hiện thanh tra tại 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử phạt hành chính đối với 26 cơ sở với tổng số tiền 217.450.000đ.


  Về thanh kiểm tra chuyên ngành: Sở đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện thanh tra chuyên ngành theo các lĩnh vực được phân công. Tiến hành xử phạt (phạt tiền) đối với 81 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền 234.300.000đ, đình chỉ hoạt động 20 cơ sở, tiêu hủy 4.675kg sản phẩm động vật, 11.300 gia cầm.

   


  + Công tác phối hợp với các cơ quan: Công an tỉnh (cảnh sát kinh tế, cảnh sát môi trường) và Chi cục Quản lý thị trường.


  Sở đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, lấy mẫu phân tích chất lượng, ATTP, thực hiện xử lý các lô hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, như măng, thủy sản, nước mắm, rau, củ, quả... với hàng chục vụ việc và hàng chục mẫu kiểm tra, tổ chức tiêu hủy và xử phạt hàng trăm triệu đồng nạp ngân sách.


  - Công tác xây dựng Chuỗi sản xuất, cung cấp thực phẩm an toàn.


  Sở đã triển khai xây dựng 02 chuỗi thực phẩm: rau củ quả và trứng gà an toàn từ sản xuất đến tiêu dùng và tổ chức chứng nhận VietGAP cho rau củ quả tại các xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh và Nam Tân với diện tích 26ha, VietGAHP cho trứng gà tại xã Diễn Trung (Diễn Châu) với sản lượng 15.000 quả/ngày và hàng chục mô hình sản xuất rau an toàn tại địa bàn các huyện.Xây dựng 07 cơ sở nuôi tôm áp dụng VietGAP với diện tích 3,5ha.


  Đặc biệt tại Hội nghị đồng chí Trần Hữu Tiến đã nêu lên khó khăn của việc sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thủy sản trên địa bàn tỉnh, hiện nay tại các kho đông thủy sản đang tồn kho hàng ngàn tấn sản phẩm và kiến nghị UBND cho chủ trương lấy mẫu kiểm tra, xác nhận an toàn thực phẩm và dán tem cho từng lô hàng thủy sản nhằm tháo gỡ khó khăn cho bà con ngư dân, người sản xuất, kinh doanh thủy sản trên địa bàn.


  Cũng tại Hội nghị còn có các báo cáo tham luận của Sở Công thương, Công an tỉnh và UBND một số huyện, thành, thị, như: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu...

   

  Sau khi nghe ý kiến tham luận của các sở, ngành và các huyện, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh kết luận đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khuyết điểm và nêu lên nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Chú trọng chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn toàn tỉnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng ban và người đứng đầu các cấp; kiện toàn Ban Chỉ đạo, các thành viên BCĐ trên cơ sở nhiệm vụ được phân công hoạt động có hiệu quả, làm tốt công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu sát, cụ thể đến từng đối tượng, nhất là vùng sâu, vùng xa; một số sở, ngành như Công an, Thông tin Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp trên cơsở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng cho nhân dân làm tốt ATTP; các ngành, các cấp cần coi công tác ATTP làm tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm./.

   

  Nguồn tin: Lê Anh Tường - Chi cục QLCL

 

Nghe nhạc