Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
  29/09/2016 10:53
 • Ngày 23/9/2016, Sở Nông nghiệp &PTNT tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.
 • Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp gồm có: Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Chủ tịch Công đoàn Ngành; Trưởng, phó các Phòng Sở; Chánh, phó Văn phòng Sở; Chi cục Trưởng các Chi cục; Giám đốc các Trung tâm; Trưởng các Đoàn quy hoạch; Trưởng BQL các dự án: Ngành nông nghiệp & PTNT, Nông nghiệp và PTNT (Jica), Bản Mồng; Giám đốc Quỹ bảo vệ Phát triển rừng và Văn phòng NTM.

   

  Sau khi nghe Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính trình bày báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016; ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí Lãnh đạo Sở và của các đại biểu tham dự cuộc họp; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

   

  1. Về tổ chức họp giao ban, sơ kết, tổng kết và công tác chuẩn bị báo cáo

   

  - Tiếp tục duy trì chế độ họp giao ban hàng tháng, quý (quý I, III), sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. Nội dung báo cáo phải đánh giá kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo và kiến nghị (nếu có). Trong đó, phải phân tích, chỉ rõ được những hạn chế do nguyên nhân khách quan và những hạn chế do nguyên nhân chủ quan để tập trung chỉ đạo và có giải pháp tháo gỡ, qua đó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - Đối với báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016: Về cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo, yêu cầu Phòng Kế hoạch Tài chính căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên tham dự họp, đặc biệt là ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo Sở để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.  

   

  2. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2016

   

   Những kết quả đã đạt được

   

  - Tốc độ tăng trưởng GTSX nông, lâm, thủy sản 9 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,01 % so với cùng kỳ, dự kiến cả năm ước đạt 4,5 %/KH 4,5 - 5%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

  - Tuy diện tích giao trồng một số cây trồng có giảm nhưng năng suất tăng, nên sản lượng vẫn tăng so với cùng kỳ và dự kiến đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: Tổng sản lượng lương thực tăng 3,45 % so với cùng kỳ; Năng suất lúa cả năm ước đạt 54,14 tạ/ha, tăng 1,67 tạ/ha; Năng suất ngô cả năm ước đạt 42,9 tạ/ha, tăng 2,91 tạ/ha, sản lượng ngô tăng 6,43 % so với cùng kỳ; Diện tích sắn ước tăng 9,78 %; diện tích cây lạc tăng 122 ha, sản lượng lạc tăng 4,73 % so với cùng kỳ; Diện tích rau đậu tăng 2,63 %, sản lượng rau tăng 6,37 % và diện tích cây hàng năm khác tăng 1,27 % so với cùng kỳ; Diện tích cây cam tăng 20,1 %, diện tích cây cao su tăng 2,55 % và diện tích cây chè công nghiệp tăng 5,25 % so với cùng kỳ. Công tác dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, bảo vệ sản xuất.

  - Trong 9 tháng đầu năm 2016 chăn nuôi tiếp tục được đầu tư phát triển, trong đó: Tổng đàn trâu tăng 0,69%, tổng đàn bò tăng 4,21 % và tổng đàn gia cầm tăng 4,62% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 2,52 % và tổng sản lượng sữa tăng 2,65 % so với cùng kỳ. Công tác tiêm phòng vắc xin đạt kế hoạch đề ra, trong đó vụ xuân đã tăng so với cùng kỳ; các địa phương đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, nên khi xẩy ra các ổ dịch như LMLM, cúm gia cầm H5N1, H5N6,… đã được phát hiện, bao vây, khống chế và xử lý kịp thời; do đó số ổ dịch và quy mô số con đã giảm so với cùng kỳ; Công tác vệ sinh, tiêu độc khủ trùng; công tác kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, điều kiện VSATTP; kiểm soát giết mổ gia súc gia cầm tập trung; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các chợ buôn bán gia súc được tăng cường và đạt kết quả tốt.

  - Lĩnh vực lâm nghiệp tăng trưởng khá, cao nhất trong các lĩnh vực; diện tích trồng rừng tập trung tăng 1,61 % so với cùng kỳ; Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; chăm sóc rừng đạt 37.142 ha, khoanh nuôi đạt 75.000 ha. Sản lượng gỗ khai thác 9 tháng ước đạt 339.000 m3, tăng 5,11% so cùng kỳ; tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, phòng trừ sâu bệnh hại. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện xử lý 709 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.250,29 m3 gỗ, thu nộp ngân sách 8.158 triệu đồng.

  - Lĩnh vực thủy sản có sự tăng trưởng tốt, đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ đạt hiệu quả cao. Sản xuất và kiểm soát giống đạt kết quả tốt; công tác vùng nuôi tôm, áp dụng quy trình nuôi và hướng dẫn phòng bệnh được tăng cường chỉ đạo. Tổng diện tích NTTS 9 tháng ước đạt 19.804 ha, tăng 0,37% so với cùng kỳ; Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 122.555 tấn, tăng 5,15% với cùng kỳ. Kịp thời chỉ đạo hỗ trợ ngư dân khắc phục ảnh hưởng của hiện tượng cá biển chết hàng loạt do sự cố môi trường ở 4 tỉnh Miền Trung; chỉ đạo theo dõi và tiến hành cấp giấy chứng nhận nguồn gốc hải sản cho ngư dân khi đưa ra thị trường. Triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ đạt kết quả tốt, góp phần thúc đẩy khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

  - Công tác thủy lợi, XDCB, PCTT và TKCN:

  + Đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên kiểm tra mực nước trên các sông, hồ để chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất, đặc biệt là đảm bảo nước cho lúa trổ vụ Xuân, chống hạn cho vụ Hè thu - Mùa; Kiểm tra các công trình tưới cho cây trồng cạn; Kiểm tra quyết toán diện tích, thủy lợi phí năm 2015 và tham mưu khắc phục thiệt hại do hạn hán cho các huyện, thành, thị.

  + Công tác phòng chống thiên tai và TKCN được triển khai sớm, chủ động; Lãnh đạo Sở là thành viên BCĐ phòng chống thiên tai tỉnh đã đi kiểm tra tại các huyện được phân công phụ trách, chỉ đạo, đặc biệt là chỉ đạo các địa phương phòng chống và khắc phục thiệt hại do mưa lớn, lũ quét do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4, lốc xoáy; rét đậm, rét hại,…

  + Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ chất lượng thi công các công trình XDCB, tính đến cuối tháng 9/2016 đã giải ngân đạt 60 %, trong đó dự án SCNC hệ thống thủy lợi Bắc (Jica) đạt 54,51 % khối lượng; chất lượng công trình được nâng lên. Tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị tu sửa công trình ách yếu, công trình đê điều để phòng chống lụt bão. Tỷ lệ người dân nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt kế hoạch đề ra.

  - Phát triển nông thôn: Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình xây dựng NTM, đạt được nhiều kết quả; tích cực kiểm tra, giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc. Trong 9 tháng 2016, đã có 01 xã (Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn) đạt chuẩn và 01 xã (Thạch Giám, huyện Tương Dương) đã tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh và hiện đã có 20 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đang hoàn thiện các bước thẩm tra; dự kiến cả năm 2016 có 34/KH34 xã đạt chuẩn NTM, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tiếp tục triển khai Luật HTX 2012, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các chương trình 135, 30a, bố trí dân cư; triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ,…

  - Về vệ sinh ATTP: Đã tập trung thực hiện Kế hoạch hành động Năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng, đã tiến hành kiểm tra theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT được 137 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 94 cơ sở kiểm tra xếp loại và 26 cơ sở kiểm tra định kỳ. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo ATTP và triển khai xây dựng mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng rau, củ, quả và trứng gà an toàn.

  - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện xây dựng được 36 mô hình sản xuất hiệu quả; 09 trang thông tin khuyến nông; mở 77 lớp tập huấn, 04 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục chỉ đạo triển khai đề án Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ vào sản xuất nông nghiệp do BIDV tài trợ.

  - Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ; việc sắp xếp, sát nhập các phòng ban, đơn vị theo Thông tư liên bộ số 14 và Thông tư số 15, đến nay các đơn vị đã ổn định đi vào hoạt động. Tiếp tục triển khai việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo NQ 30/NQ-TW của Bộ Chính trị.

  - Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra 2016, tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Đã hoàn thành 4 cuộc thanh tra; tham gia các đoàn thanh tra liên ngành, hiện đang thực hiện 09 cuộc thanh tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tổ chức 01 lượt tiếp công dân và tiếp nhận, giải quyết 8/8 đơn thư tố cáo theo thẩm quyền.

   

  3. Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016         

   

  a) Sản xuất nông nghiệp

  - Trồng trọt và công tác BVTV

  + Chỉ đạo các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, tăng cường đầu tư thâm canh, chăm bón, đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ Đông... để nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm nông sản.

  + Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác dự tính dự báo, nắm chắc tình sâu hại, dịch bệnh trên các loại cây trồng vụ Đông,... để phòng chống kịp thời; Tăng cường công tác kiểm dịch thực vật.

   + Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch trồng mới cao su: 1.300 ha, chè 700 ha, dứa khoảng 200 ha... theo kế hoạch.

  - Chăn nuôi, thú y:

  + Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là LMLM gia súc, cúm gia cầm, dịch tai xanh, dịch tả lợn, bao vây, phòng chống kịp thời. Hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu mùa. Tăng cường kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật.

  + Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hoá, nhất là bò lai sind, chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô trang trại, công nghiệp. Chỉ đạo hoàn thành công tác phối giống thụ tinh nhân tạo bò lai, bò Zê bu,...

  b) Sản xuất Lâm nghiệp

  - Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực hoàn thành kế hoạch trồng rừng vụ Thu trên 4.000 ha, nhằm hoàn thành KH 16.030 ha rừng tập trung năm 2016. 

  - Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tận gốc nhằm ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ rừng, đặc biệt là những tháng cuối năm, dịp Tết Nguyên đán; tăng cường việc giao khoán rừng cho các hộ để nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng,...

  c) Sản xuất Thuỷ sản

  Chỉ đạo các địa phương, đơn vị nuôi thâm canh tăng năng suất, sản lượng, chất lượng các loại thuỷ sản chủ lực như tôm, cá rô phi..., trong đó tập trung thâm canh cao trên diện tích nuôi cá vụ 3; Nâng cao năng suất, sản lượng khai thác thuỷ sản và hiệu quả chế biến. Tăng cường kiểm tra các hoạt động đánh bắt khai thác thuỷ sản trên biển, gắn với bảo vệ nguồn lợi, an toàn VSTP thuỷ hải sản và an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão. Hoàn thành kế hoạch hỗ trợ cho ngư dân theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ,...

  d) Thuỷ lợi, nước sạch, XDCB; PCTT và TKCN

  - Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra các hệ thống công trình đầu mối, đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa bão lụt; Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch tích nước và điều tiết nước hợp lý để chủ động công tác tưới tiêu, phục vụ sản xuất; chỉ đạo thực hiện công tác thủy lợi tưới cho cây công nghiệp và kiên cố hóa kênh mương loại III đối với các địa phương được hỗ trợ kinh phí theo chính sách; chính sách hỗ trợ xây dựng công trình thủy lợi nhỏ tưới cây trồng cạn, cây công nghiệp.

  - Rà soát diện tích tưới năm 2016, Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu trình Bộ Tài chính cấp bù bổ dung tiền thủy lợi phí năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017.

  - Thực hiện tốt nhiệm vụ của Văn phòng thường trực PCTT và TKCN tỉnh. Tiếp tục thực hiện công tác tu bổ đê điều, quản lý tốt tuyến đê Tả Lam, đảm bảo chống lũ an toàn. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập, các trục tiêu thoát lũ..., chủ động phương án bảo vệ các công trình trọng điểm trong mùa mưa lũ 2016; chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn trên đất liền và trên biển.

  - Tăng cường kiểm tra, bổ cứu phương án PCTT của các địa phương, đơn vị. Tổ chức tốt công tác thường trực PCTT đúng quy định, tham mưu, chỉ đạo phòng tránh, đối phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

  - Nước sạch &VSMTNT: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình cấp nước tập trung, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

  - Công tác xây dựng cơ bản

  + Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ghi vốn, đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải ngân kịp thời đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016.

  + Kiểm tra công tác các công trình trước lũ và sau lũ, có phương án chỉ đạo xử lý kịp thời khi có tình huống xẩy ra.

  + Tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thi công  và nâng cao chất lượng các công trình XDCB, như: Dự án Bản Mồng, Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc; dự án quản lý thiên tai WB 5; dự án đê điều, dự án thủy sản, nước sạch.

  + Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thiết kế các dự án để đấu thầu thi công: Các gói kênh chính, đầu mối Đô Lương - dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc; dự án an toàn đập WB 8,...

  + Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường các công trình đang thi công các dự án của Ngành, của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công trình.

  e) Công tác quản lý chất lượng nông lâm thuỷ sản và vệ sinh ATTP

  Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các loại nông, lâm thuỷ sản, đặc biệt là vệ sinh ATTP vào dịp cuối năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán; tham gia các đoàn thanh tra liên ngành, đột xuất về chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP; tiếp tục các hoạt động lấy mẫu giám sát dư lượng các chất độc hại trong thủy sản trên địa bàn tỉnh.

  f) Công tác khuyến nông, khoa học công nghệ

  - Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nông dân, nghiệm thu đánh giá các mô hình đã kết thúc thuộc Chương trình xây dựng NTM.

  - Thực hiện tốt các nội dung thông tin tuyên truyền, hoàn thành nhiệm vụ tập huấn cho cán bộ cơ sở và nông dân theo kế hoạch.

  - Tập trung hoàn thành các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng các mô hình, công tác khảo kiểm nghiệm giống năm 2016 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

  g) Phát triển nông thôn

  - Xây dựng Nông thôn mới: Tập trung phát triển sản xuất, đặc biệt là nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập cho người dân, triển khai xây dựng các công trình hạ tầng NTM; hoàn thành chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Tập trung chỉ đạo các xã điểm, nhất là 34 xã đã ký cam kết hoàn thành, để cuối năm 2016 có ít nhất 34 - 40 xã đạt chuẩn NTM.

  - Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 -2020 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại năm 2016.

  - Hoàn thành các hạng mục đầu tư thuộc các chương trình, dự án bố trí, sắp xếp dân cư, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 135, chương trình 30a theo kế hoạch năm 2016.

  h) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

   Tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt; làm tốt công tác tiếp công dân theo quy định; tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác dân chủ cơ sở, để hạn chế khiếu nại tố cáo.

  i) Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức bộ máy

  - Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đổi mới, sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 30-NQ/TW đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, tập trung hoàn thiện đề án của Công ty LN Quỳnh Lưu và phương án CP hóa của Công ty NN Sông Con báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2016.

  - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 108/NĐ-CP về tinh giảm biên chế năm 2016 gắn với xây dựng vị trí việc làm; hoàn thành công tác thi đua khen thưởng và tổng kết năm 2016; nâng bậc lương năm 2016, xây dựng kế hoạch biên chế toàn ngành 2017, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ toàn ngành, công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết 02/NQ-TU của Tỉnh ủy.

  - Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính trong toàn ngành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của Website Sở Nông nghiệp và PTNT, chuyển đổi từ M-office sang sử dụng thống nhất phần mềm HCM Egov framework 2.0 trong chỉ đạo điều hành,... 

   

  Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc