Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình hành động triển khai Chỉ thị 08/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
  19/09/2016 09:11
 • Ngày 12/9/2016, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 08/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Tỉnh về an toàn thực phẩm.
 • Tham dự hội nghị có Đại diện Lãnh đạo UBND Tỉnh; Đại diện các Ban Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh; các Sở: Y tế, Công thương; Nông nghiệp & PTNT, Công an Tỉnh; Ban chỉ đạo ATTP Tỉnh cùng Trưởng ban Chỉ đạo ATTP, các phòng ban chuyên môn của 21 huyện thành thị xã trong tỉnh. Đồng chí Lê Minh Thông - Phó chủ tịch UBND Tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì hội nghị.

   

  Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các ngành Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công thương, tham luận của UBND các huyện, thành: Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳ Châu.

   

  Sau 4 năm triển khai Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 08/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 02 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Tỉnh về an toàn thực phẩm, công tác an toàn thực phẩm của Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở ngành được phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước, Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm từ cấp tỉnh đến xã đã được củng cố và kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, đặc biệt thanh tra kiểm tra liên ngành, thanh tra kiểm tra đột xuất đạt hiệu quả cao. Một số mô hình sản xuất, cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm đã được kiểm tra, cấp giấy xác nhận…

   

   

  Mặc dù vậy, an toàn thực phẩm vẫn là nội dung phức tạp, thực tế còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Công tác quản lý nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là sự vào cuộc của Lãnh đạo, phòng ban chuyên môn cấp huyện, xã. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo ATTP chưa thực sự bài bản và sâu rộng trong nhân dân. Hoạt động thanh kiểm tra còn chồng chéo, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm chưa ngiêm, tuyến huyện, xã kiểm tra chủ yếu nhắc nhở…

   

    Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, đặc biệt cần có sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã hội tạo nhận thức và hành động chung của toàn bộ hệ thống chính trị xã hội tỉnh nhà. Sở Y tế phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TW và tham mưu Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về an toàn thực phẩm trình UBND Tỉnh trong tháng 10/2016./.

   

                                                                             Thái Tuấn - Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc