Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội thảo công bố: Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn đến 2030
  25/08/2016 09:14
 • Hoạt động Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven biển thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) Nghệ An nhằm mục đích hỗ trợ các bên liên quan quy hoạch, quản lý, khai thác vùng ven bờ theo hướng bền vững với sự phối hợp tham gia của nhiều ngành, nhiều lình vực: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Lao động –Thương binh xã hội, Văn hóa thể thao - Du lịch, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT ở nhiều cấp: tỉnh, huyện, xã trong quá trình thực hiện.
 • Quy hoạch không gian tổng hợp là một công cụ, cách tiếp cận mới để quản lý hai mặt mâu thuẫn và tương thích đối với môi trường vùng ven bờ trước áp lực phát triển ngày càng gia tăng và sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc sử dụng bền vững và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven bờ. Nó góp phần sắp xếp hợp lý giữa các mục đích, quá trình sử dụng không gian vùng ven bờ, tạo sự cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ hệ sinh thái vùng ven bờ.

   

  Để nâng cao hiệu quả thực hiện áp dụng công cụ quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ cũng như chia sẻ thông tin công khai đến các bên liên quan về các hoạt động quy hoạch vùng ven bờ tỉnh Nghệ An thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững. Ngày 10/8/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An phối hợp cùng UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội thảo công bố: Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030.

   

  Thành phần tham gia hội thảo gồm: Đại diện lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu,  đại diện các ngành, thành viên tổ ISP tỉnh Nghệ An, tổ ISP huyện Quỳnh Lưu, đại diện các xã vùng quy hoạch và đại diện UBND các huyện/thị ven biển tỉnh Nghệ An.

   

  Tại hội thảo, dưới sự đồng chủ trì của đại diện: Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An; UBND huyện Quỳnh Lưu, BQL dự án, đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt các nội dung của báo cáo quy hoạch được thống nhất giữa các bên liên quan, đại diện tổ ISP Quỳnh Lưu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện ISP tại địa phương.

   

   

  Hình 2: Chủ trì hội nghị phát biểu công bố quy hoạch

   

  Kết thúc hội nghị, đồng chủ trì hội thảo đã cùng thống nhất giao nhiệm vụ, khuyến khích các bên liên quan tham chiếu vào bản: Quy hoạch không gian tổng hợp vùng ven bờ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 để đưa ra các định hướng xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, phát triển kinh tế xã-hội trong vùng.

   

  Tin bài: BQL dự án CRSD Nghệ An

 

Nghe nhạc