Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Hội thảo, tham quan mô hình vỗ béo bò thịt trong nông hộ
  15/08/2016 16:24
 • Từ ngày 8 - 9/8/2016, thực hiện mô hình “ Cải tạo chất lượng đàn bò địa phương và vỗ béo bò thịt trong nông hộ” tại 2 xã Ngọc Sơn, Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
 • Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An đã tổ chức 2 đợt hội thảo, tham quan cho các hộ tham gia mô hình và hộ không tham gia mô hình trên địa bàn 2 xã Ngọc Sơn, Quỳnh Tân, với số lượng người tham gia; 48 người trong đó; xã Ngọc Sơn; 24 người; xã Quỳnh Tân; 24 người, các hộ dân tham gia là các hộ có tiềm năng phát triển chăn nuôi bò vỗ béo trên địa bàn xã.

   

  Tham gia hội thảo, tham quan; các hộ đã đến tham quan mô hình “ Vỗ béo bò thịt trong nông hộ”được thực hiện tại 2 xã Ngọc Sơn, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, với quy mô bò vỗ béo 350 con bò, thời gian triển khai từ tháng 4 - 8/2016. Qua đợt tham quan hội thảo, các hộ chăn nuôi được trao đổi, học tập kinh nghiệm về chăn nuôi vỗ béo bò thịt; cách tẩy nội, ngoại ký sinh trùng, cho ăn thức ăn hỗn hợp kết hợp thức ăn thô xanh, cách trồng và ủ chua thức ăn xanh, kỹ thuật vỗ béo bò thịt,  Chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi; Công tác thú y trong chăn nuôi bò thịt...

   

   

  Với những kiến thức thu được trong quá trình trao đổi, học tập và tham quan thực tế mô hình, các hộ dân sẽ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, đổi mới quy trình công nghệ, chuyển từ chăn nuôi bò quảng canh, phân tán sang chăn nuôi bò vỗ béo tạo hàng hóa, tăng năng suất và chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Nông thôn mới trong thời gian tới.

   

   

  Nguồn tin: Phòng kỹ thuật -Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An

 

Nghe nhạc