Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và vỗ béo bò thịt trong nông hộ cho các hộ ngoài mô hình
  10/08/2016 10:13
 • Thực hiện kế hoạch tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho các hộ ngoài mô hình thuộc mô hình “ Cải tạo chất lượng đàn bò địa phương và vỗ béo bò thịt trong nông hộ” năm 2016”.
 • Từ ngày 2-7/8/2016, tại Khách sạn Đức Tài – Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Cầu Giát – Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An đã tổ chức 2 lớp đào tạo, tập huấn; mỗi lớp đào tạo, tập huấn trong 3 ngày, số học viên tham gia; 32 học viên; trong đó: lớp 1: từ ngày 2-4/8/2016, tập huấn cho 16 hộ ngoài mô hình xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Lớp 2; từ ngày 5-7/8/2016 cho 16 hộ xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu. Các học viên tham gia là các hộ dân không tham gia mô hình và có tiềm năng về chăn nuôi nói chung và chăn nuôi vỗ béo bò thịt nói riêng.

   

   

  Tập huấn các hộ xã Ngọc Sơn

   

  Các học viên tham gia đào tạo, tập huấn được trang bị những kiến thức về giống và công tác giống trong chăn nuôi bò thịt, chọn bò để đưa vào vỗ béo; Sản xuất và chế biến một số loại thức ăn chăn nuôi bò thịt; Kỹ thuật vỗ béo bò thịt; Chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi; Công tác thú y trong chăn nuôi bò thịt; Quản lý đàn bò thịt và hạch toán kinh tế. Đặc biệt, giảng viên đã hưỡng dẫn cho các học viên cách phối trộn thức ăn từ nguyên liệu sẵn có tại địa phương, nhằm giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả vỗ béo bò thịt.

   

  Lớp đào tạo, tập huấn đã tổ chức đi học tập thực tế mô hình chăn nuôi vỗ béo bò thịt tại xã Ngọc Sơn - Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu; qua lớp đào tạo với những kiến thức thu được trong quá trình trao đổi, học tập và đi thực tế mô hình, các học viên đã đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn của gia đình nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cũng như góp phần nhân rộng và phát triển chăn nuôi vỗ béo bò thịt, từng bước tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

   

   

  Các hộ được hướng dẫn thực hành pha trộn thức ăn              Cán bộ đi học tập thực tế mô hình vỗ béo

   

  Nguồn tin: Phòng kỹ thuật -Trung tâm giống chăn nuôi Nghệ An

   

 

Nghe nhạc