Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2016
  04/08/2016 21:23
 • Trong ngày 2/8 Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đã tố chức lớp tập huấn về công tác phòng chống thiên tai năm 2016.
 • Tham gia lớp tập huấn có trên 200 đại biểu biểu là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng chống thiên tai và TKCN của các huyện, công ty, xí nghiệp thủy lợi, các xã có nhiều hồ đập và lực lượng quản lý đê nhân dân của 9 xã có đê.

   

   

  Các đại biểu tham gia hội nghị Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai năm 2016

   

  Tại lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai năm 2016 gồm: Luật Phòng chống thiên tai, Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 4/7/2014 của Chính phủ, Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thu quỹ phòng, chống thiên tai, Nghị định số 139/2014/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Thông tư số 54/2013/TT-BNN ngày 17/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê, Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa lũ, Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 về việc khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định 72/2007/NĐ-CP về việc quản lý an toàn đập, Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của UBND tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, các học viên cũng được Hướng dân xây dựng phương án ứng phó thiên tai, hướng dẫn lập hồ sơ miễn giảm thủy lợi phí và được xem một số phim tài liệu tuyên truyền về hiểm họa của thiên tai và các biện pháp phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại;

   

  Qua đợt tập huấn, các cán bộ, công chức, viên chức nắm vững kiên thức, kinh nghiệm cơ bản để tham mưu cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành về công tác phòng chống thiên tai tại đơn vị, địa phương một cách có hiệu quả. Giúp cho cán bộ cấp xã nắm rõ được nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc quản lý đê địa phương và các hồ đập, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động trong công tác quản lý đê và các hồ đập do địa phương quản lý, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

   

  Nguồn: Chi cục Thủy Lợi

 

Nghe nhạc