Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Nghệ An đẩy nhanh công tác trồng rừng thay thế
  29/07/2016 17:16
 • Trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác không phải lâm nghiệp được quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ.
 • Ngày 26/11/2013, Quốc hội đã có Nghị quyết số 62/2013/QH13, theo đó có yêu cầu “phải hoàn thành trồng rừng thay thế trong năm 2015 đối với các công trình thủy điện đã đưa vào vận hành khai thác”. Cùng với đó là Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo việc thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/07/2015 của Bộ NN & PTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/05/2013và nhiều văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành nhằm thực hiện việc trồng rừng thay thế theo đúng quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng. 

   

   

  Đoàn kiểm tra công tác trồng rừng thay thế tại huyện Yên Thành

   

  Trên tinh thần đó Sở NN & PTNT, Chi cục Kiểm lâm luôn chú trọng quan tâm và ưu tiên hàng đầu cho công tác trồng rừng thay thế, tính đến hết tháng 6 năm 2016 diện tích trồng rừng thay thế đã thực hiện được 2.869,9 ha, trong đó diện tích chuyển sang mục đích thủy điện và các công trình công cộng, quốc phòng an ninh đạt 100% kế hoạch, diện tích trồng rừng thay thế chuyển đổi sang mục đích kinh doanh, du lịch … đạt 74% kế hoạch.

   

   Đồng thời để tăng thêm diện tích Nghệ An đã bố trí trồng trên 2 triệu cây phân tán từ nguồn truy thu các dự án chuyển đổi.

   

  Theo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác cuối năm 2015 thì Nghệ An một trong số các tỉnh đi đầu về việc triển khai tích cực công tác trồng rừng thay thế.

   

  Riêng năm 2016 chỉ tiêu trồng rừng thay thế UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 là 448,93 ha, trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 340ha, đạt 75% kế hoạch, dự kiến đạt 100% kế hoạch vào vụ Thu. Việc kiểm tra, chỉ đạo cũng như đánh giá chất lượng rừng trồng luôn được tiến hành thường xuyên đảm bảo theo đúng quy định./.

   

  Nguồn tin: Đào Anh - Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc