Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Đề án sản xuất vụ Đông năm 2016
  29/07/2016 07:45
 • Ngày 28/7/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị lấy ý kiến Đề án sản xuất vụ Đông năm 2016.
 • Tham gia hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Lập- PGĐ sở, thay mặt Giám đốc sở chủ trì hội nghị; các phòng: Quản lý Kỹ thuật và KHCN, Kế hoạch Tài chính; các Chi cục thuộc Sở; Các Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách Nông, Lâm, Ngư  nghiệp: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành, Hương Nguyên, Nam Đàn, và PTNT Thanh Chương, Đô Lương; các công ty: Tổng công ty CP vật tư nông nghiệp, công ty CP giống cây trồng;  đại diện lãnh đạo đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ.

   

  Tại Hội nghị, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã thông qua dự thảo Đề án sản xuất vụ Đông năm 2016, trong đó đánh giá kết quả sản xuất vụ Đông năm 2015 và Hè thu- Mùa năm 2015 trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt, do hiện tượng Elnino xảy ra mạnh nhất trong 40 năm qua, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2016 thắng lợi.

   

   

  đồng chí Nguyễn Văn Lập, PGĐ sở, chủ trì hội nghị nêu quan điểm, quán triệt hội nghị tập trung chính là vấn đề thời vụ, diện tích cây trồng chính như Ngô, Lạc để đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.

   

  Lãnh đạo đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ cho biết, cuối năm 2016, thời tiết sẽ tiếp tục diến biến rất phức tạp vào giai đoạn gần cuối năm, có thể sẽ xảy ra hiện tượng La nina gây mưa nhiều, lũ lụt trên diện rộng.

   

  Các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án, đặc biệt là về vấn đề bố trí thời vụ và cơ cấu giống  lúa cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương trong điều kiện thời tiết lũ lụt, rét đậm rét hại.

   

  Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lập- Phó giám đốc sở, chỉ đạo một số nội dung sau:

   

  (1) Trước hết đề nghị các địa phương phải tập trung nỗ lực chăm sóc diện tích lúa vụ Hè thu năm 2016, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Đông; (2)  Chỉnh sửa một số chỉ tiêu của Đề án như: cây Lạc để diện tích 1.300ha thay vì 1.500 như dự thảo đề án. (3) Điều chỉnh thời vụ gieo trồng một số cây trồng như: Cây ngô, gieo trồng kết thúc trong tháng 8, thay vì 10/9 như dự thảo; cây Lạc gieo từ ngày 10/8- 25/8, thay vì 15/8 đến 10/9 như dự thảo. (4) Trong đề án, bỏ phần "Để lúa chét" ở những vùng không đủ điều kiện trồng ngô hoặc nuôi cá vụ 3, (5) Giao cho Chi cục trồng trọt và BVTV chủ trì phối hợp với phòng Quản lý Kỹ thuật và KHCN của Sở chỉnh sửa và hoàn thiện đề án trình Giám đốc Sở.

   

  Trên cơ sở các ý kiến của các địa phương, đơn vị góp ý và thống nhất dự thảo Đề án sản xuất vụ Đông năm 2016, đề nghị các địa phương xây dựng đề án của địa phương mình cho phù hợp với đề án của tỉnh và phù hợp với  đặc điểm tình hình, đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh của địa phương; các đơn vị, phòng ban Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và căn cứ đề án để thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thiện đề án sản xuất vụ Đông năm 2016 và tổ chức hội nghị phổ biến đề án vào ngày 8/8/2016.

   

  Tác giả bài viết: Lâm Duy Thưởng  Phó trưởng phòng QL Kỹ thuật và KHCN

Tin tức khác

 

Nghe nhạc