Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016
  22/07/2016 10:30
 • Sáng 21/7/2016, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.
 • Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó bí thư Đảng ủy và đồng chí Trịnh Bá Vinh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

   

  Trong 6 tháng đầu năm 2016 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 4,28/KH 4,5 - 5,0% (dự kiến cả năm đạt khoảng 4,5 - 4,8/KH 4,5-5,0, hoàn thành KH), trong đó: nông nghiệp: 4,01%; lâm nghiệp: 6%; ngư nghiệp: 5,11%; Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp 78,69%, lâm nghiệp 6,89%, ngư nghiệp: 14,42%; Chăn nuôi tiếp tục có sự tăng trưởng khá, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp ước đạt 45,8%. 6 tháng đầu năm 2016 chủ yếu tập trung cho việc gieo trồng, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông Xuân, đồng thời tổ chức sản xuất vụ Hè Thu; Tổng diện tích gieo trồng hàng năm vụ Đông Xuân 2015-2016 là 230.602/KH 228.300 ha (đạt 101% KH)...

   

   Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm tổ chức thực hiện, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 – 2020.

   

   

  Đ/c: Nguyễn Văn Lập - Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

   

  Đảng ủy luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành làm thủ tục kết nạp 13 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho 10 đồng chí theo đúng quy định. Đảng ủy đã phối hợp cùng chuyên môn ban hành Quy định tiếp nhận, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Quyết định số 140/QĐ-SNN-TCCB ngày 21/6/2016). Trong đó, quy định rõ vai trò của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Sở tham gia, lãnh đạo công tác cán bộ và đặc biệt là vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đối với công tác cán bộ trong ngành Nông nghiệp và PTNT.

   

  Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thành việc tổ chức lại các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đến nay, cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại các chi cục: Kiểm lâm, Thủy lợi,  Thủy sản, Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi và Thú y và thành lập mới Phòng quản lý Kỹ thuật và KHCN. Như vậy, sau khi tổ chức lại, từ 10 chi cục, còn 7 chi cục và từ 7 phòng của Sở, còn 6 phòng. Đồng thời tiến hành sáp nhập các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ sở theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Hiện nay, Đảng bộ có 4 đảng bộ bộ phận (30 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) và 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở với 591 đảng viên.

   

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Sở Nghiệp và PTNT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 … đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ cần hoàn thành việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc đánh giá 4 năm thực hiện Quyết định số 2391-QĐ/TU ngày 30/5/2012  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Đề án sắp xếp tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án … về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT, nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016 và từng bước thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

                                                 

                                        Văn phòng Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

Nghe nhạc