Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về trồng trọt và bảo vệ thực vật năm 2016
  18/07/2016 15:21
 • Được sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT, ngày 06 đến 08 tháng 7 năm 2016, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiến hành đợt tập huấn chuyên môn về công tác Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
 • Mục đích nâng cao năng lực, trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Chi cục về công tác bảo vệ thực vật và trồng trọt, đặc biệt sau khi Chi cục được kiện toàn, sát nhập theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An “Thành lập chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật và Phòng Trồng trọt thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn”. 

   

  Tham dự tập huấn có Lãnh đạo Chi cục, trưởng phó các phòng, trưởng phó các trạm TT&BVTV và toàn bộ đội ngũ cán bộ kỹ thuật toàn Chi cục.

   

   

  Trong điều kiện biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra gay gắt như hiện nay, Sản xuất nông nghiệp luôn chịu nhiều rủi ro bởi diễn biến thời tiết khắc nhiệt, cực đoan, dịch bệnh diễn ra bất trường,...Vì vậy nhiệm vụ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là phải chủ động, kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở NN&PTNT, UBND tỉnh, các địa phương về tổ chức sản xuất, cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, đặc biệt là làm tốt công tác Điều tra, phát hiện, dự tính dự báo tình hình dịch hại để có chủ trương chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân phòng chống hiệu quả, bảo vệ an toàn cho sản xuất. Vì vậy trong đợt tập huấn này, Chi cục sẽ tập trung vào một số nội dung sau:

   

  - Công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo dịch hại cây trồng (đúng phương pháp, đúng quy định theo tiêu chuẩn ngành);

   

  - Một số sâu bệnh hại cây trồng mới;

   

  - Một số vẫn đề quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt (Công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất nông nghiệp; Công tác quản lý giống cây trồng; Công tác xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện đề án (kế hoạch) sản xuất,...)./.

   

  Nguồn tin: Nguyễn Đình Hương - Chi cục Trồng trọt và BVTV

 

Nghe nhạc