Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tăng cường thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn trong hoạt động Khuyến Nông
  23/06/2016 16:41
 • Trung tâm khuyến nông tỉnh Nghệ Anlà đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An với chức năng, nhiệm vụ chính được giao theo Quyết định 5918/QĐ.UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An đó là xây dựng các mô hình trình diễn,thông tin đào tạo - huấn luyện, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thônvàtư vấn dịch vụ, .. vv.
 • Trong những năm qua, Trung tâm khuyến nông đã xây dựng hàng trăm dạng mô hình trình diễnvềgiống cây, con mới, mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mô hình trồng rừng thâm canh, trồng cây lâm sản ngoài gỗ,cácmô hìnhvềnuôi trồng và chế biến thủy sản, ..  cho thu nhập và hiệu quả kinh tế cao. Song, bên cạnh xây dựng thành công, hiệu quả các mô hình trình diễn thì công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn là một hoạt động thường xuyên, không thể thiếu được trong công tác khuyến nông. Thông qua hoạt động này mới có thể chuyển giao nhanh chóng, kịp thời các chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các kỹ thuật canh tác, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giới thiệu các mô hình sản xuất điển hình ở khắp mọi nơi trong tỉnh đến với người làm nông nghiệp để tham khảo, học tập và làm theo. Cụ thể, một số hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nổi bật đạt được hơn 20 năm qua đó là Trung tâm đã phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình tỉnh tổ chức xây dựng, phát sóng 252 trang khoa giáo khuyến nông trên truyền hình, 72 trang khoa giáo truyền thanh; 132 trang khuyến nông trên báo Nghệ An (1 trang/tháng); tổ chức hàng chục cuộc tọa đàm chuyên đề, hội thảo, diễn đàn, hội thi, tham quan nội tỉnh, ngoại tỉnh; phát hành thông tin khuyến nông với 106.200 cuốn (1 số/tháng) và hàng vạn tờ gấp quy trình kỹ thuật để chuyển tải thông tin đến cho người làm công tác khuyến nông và bà con nông dân. Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm còn tiến hành xây dựng và duy trì trang website: khuyennongnghean.com.vn để giúp người làm nông nghiệp tỉnh nhà tiếp cận, tra cứu thông tin khuyến nông được một cách thuận tiện và nhanh chóng hơn. Về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn sau 5 năm đã đào tạo được 11 nghề với 159 lớp, 4.972 học viên tham gia; số học viên được cấp giấy chứng nhận nghề 4.565/4972 đạt 91,8%. Ngoài ra còn phối hợp với các dự án thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho nông dân thuộc vùng thực hiện dự án theo đúng nội dung và chất lượng yêu cầu.

   

  Về tài liệu tuyên truyền, tập huấn khuyến nông đều được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu về phương pháp và chất lượng nội dung. Thể hiện rõ nhất là xây dựng biên soạn được bộ tài tiệu tập huấn khuyến nông theo phương pháp FFS với 17 nội dung (49 chuyên đề), 5 bộ tài liệu dưới hình thức tranh lời; 19 bộ tài liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Đây là cẩm nang tài liệu quan trọng phục vụ cho cán bộ tỉnh huyện làm tuyên truyền, tập huấn khuyến nông. Cung cấp 171 bộ sách kỹ thuật cho các đơn vị xã (1bộ/xã) để xây dựng tủ sách khuyến nông và 19 bộ đĩa hình hướng dẫn kỹ thuật cho các huyện … vv.

   

  Năm 2016, công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấntiếp tục được chú trọng và tăng cường. Trung tâm khuyến nông đượcSở Nông nghiệp và PTNTgiao nhiệm vụ thực hiện 12 trang chuyên đề, phóng sự và 12 trang truyền thanh trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, 12 số thông tin khuyến nông hàng tháng với 9.000 cuốn/năm; duy trì trang trang Website khuyến nông. Tổ chức tập huấn cho khuyến nông tỉnh huyện 4 lớp, khuyến nông xã 16 lớp, khuyến nông viên thôn bản 60 lớp; triển khai và giám sát 1.000 lớp tập huấn nông dân do các Trạm khuyến nông huyện, Thành phố, Thị xã thực hiện. Tổ chức 04 lớp cho cán bộ và cộng tác viên khuyến nông các xã nông thôn mới trong tỉnh (từ nguồn kinh phí Trung tâm khuyến nông Quốc gia); 26 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương; Kỳ sơn và 25.000 tờ rơi quy trình kỹ thuật từ nguồn kinh phí do BIDV tài trợ và nhiều nội dung thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn từ các nguồn kinh phí khác, ..vv. 

   

  Từ những thành công và hiệu quả của công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn khuyến nông trong những năm qua đem lại, đã góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao với nhiều dạng mô hình khác nhau, hình thành các vùng sản xuất tập trung, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Thúc đẩy tăng nhanh năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi và giá trị kinh tế nông sản, thực phẩm trên địa bàn, góp phần vào thành tích chung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chung sức cùng xã hội hoàn thành các tiêu chí về nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới.

   

  Tuy nhiên, công tác khuyến nông nói chung và hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nói riêng hiện nay đang đặt ra những yêu cầu, thách thức đòi hỏi cao hơn. Nên việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức truyền, đào tạo, tập huấn là rất quan trọng, phải phù hợp với đối tượng và tình hình sản xuất nông nghiệp từng vùng, từng địa phương. Một trong những giải pháp trọng tâm cần được quan tâm đó là:

   

  Một là, chú trọng nâng cao năng lực, chuyên môn hóa cho đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh, huyện làm công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn. Lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực, phương pháp, kỹ năng truyền thông, có kinh nghiệm và ham hiểu điều kiện thực tế sản xuất nông nghiệp từng địa phương để làm công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn mới đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

   

  Hai là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tryền thông như Đài truyền thanh truyền hình, Báo Nghệ An, website .. để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy lợi thế và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Lấy hiệu quả việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân để làm thước đo cho chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo và tập huấn.

   

  Ba là, chú trọng đổi mới phương pháp, kỹ năng truyền thông thông tin. Gắn việc xây dựng thành công các mô hình trình diễn khuyến nông, gương sản xuất giỏi, kinh nghiệm hay, cách làm mới với công tác tuyên truyền, đào tạo. Các nội dung tập huấn phải được xác định, lựa chọn theo đúng yêu cầu của người học, phù hợp với điều kiện canh tác, trình độ, khả năng sản xuất nông nghiệp của từng vùng, từng địa phương. Chú trọng về rèn luyện kỹ năng, chuyển tải kinh nghiệm cho người tham gia để có thể áp dụng được ngay được kiến thức vào đồng ruộng, chuồng, ao nuôi.

   

  Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị; ứng dụng nhanh công nghệ thông tin trong công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo và tập huấn để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

   

  Phải khẳng định rằng, muốn nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn khuyến nông thì nhất thiết phải chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, kinh phí thực hiện đến người cán bộ làm công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn. Có như vậy công tác truyền thông thông tin mới có chất lượng, hiệu quả cao, sức lan tỏa lớn, từ đó giúp người dân tiếp cận và áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích cây trồng, chuồng nuôi./.

   

                                                                                           Cao Tuấn - Trung tâm khuyến nông

 

Nghe nhạc