Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Sẵn sàng cho trồng rừng năm 2016
  13/05/2016 10:48
 • Năm 2016 chỉ tiêu trồng rừng tập trung được UBND tỉnh giao 16.030 ha tại Quyết định số 6047/QĐ-UBND ngày 21/12/2015. Một trong số các huyện có chỉ tiêu trồng rừng cao như các huyện Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ.
 • Theo kết quả báo cáo của Chi cục Kiểm lâm vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh trồng rừng tập trung đạt trên 4.800 ha, cây giống chuẩn bị trên 11 triệu cây các loại (Keo tai tượng, Keo hom, Xoan, Lát …). Để có được kết quả đó, bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng Chi cục Kiểm lâm còn huy động và phối hợp được sự chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

   

   

  (Vườn ươm cây giống phục vụ trồng rừng năm 2016 tại Ban QLRPH Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ)

   

  Tại huyện Tân Kỳ năm 2016 kế hoạch tỉnh giao trồng mới 1.500ha, trong đó chỉ tiêu trồng rừng có vốn hỗ trợ 520ha, dân và doanh nghiệp tự trồng là 980 ha. Để thực hiện tốt nhiệm vụ Ban QLRPH Tân Kỳ đã chuẩn bị 456 vạn Keo tai tượng ngoại và Keo hom phục vụ trồng rừng đảm bảo số lượng và chất lượng.

   

  Tạihuyện Con Cuông chỉ tiêu trồng rừng tập trung 1.800 ha, phong trào trồng rừng trong nhân dân lớn, Công ty TNHH MTV LN Con Cuông; Ban QLRPH Con Cuông là các đơn vị đi đầu trong công tác trồng rừng trên địa bàn huyện. Hiện tại Công ty TNHH MTV LN Con Cuông và ban QLRPH Con Cuông đã và đang tập trung mọi điều kiện tốt nhất để chuẩn bị 320 vạn cây giống Keo tai tượng Úc để phục vụ trồng rừng sản xuất. Bên cạnh đócông tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đang được quan tâm để cây giống lâm nghiệp sinh trưởng phát triển tốt, phục vụ trồng rừng đúng thời vụ.

   

   

  (Gieo ươm cây giống tại Công ty TNHH MTV LN Con Cuông)

           

  Tại huyện Thanh Chương kế hoạch trồng rừng năm 2016 là 1.300 ha, hiện tại Ban QLRPH Thanh Chương đã chuẩn bị được 395.800 cây Keo, trong đó Keo hạt 156.787 cây; Keo hom 239.013 cây.

   

  Xác định rõ mục tiêu cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương trong công tác phát triển rừng cộng với sự đồng thuận của người dân chắc chắn kế hoạch trồng rừng năm 2016 của tỉnh Nghệ An sẽ đạt kế hoạch đề ra.

   

  Nguồn tin: Đào Anh - Chi cục Kiểm Lâm

 

Nghe nhạc