Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình thực hiện việc tổ chức lại các HTX nông nghiệp và đăng ký lại hoạt động theo luật hợp tác xã 2012
  11/05/2016 10:15
 • Tính đến 30/4/2016, toàn tỉnh Nghệ An có 465 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 42 HTX chuyên cây con (chiếm 9,1%); 3 HTX lâm nghiệp (chiếm 0,7%); 387 HTX dịch vụ tổng hợp (chiếm 83,1%); 13 HTX Diêm nghiệp (chiếm 2,8%); 10 HTX chăn nuôi (chiếm 2,2%); 9 HTX nuôi trồng và đánh bắt thủy sản (chiếm 1,9%); 01 HTX chủ trang trại (chiếm 0,2%);
 • Trong đó, thành lập mới theo Luật 2012 là 68HTXNN và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012là 114HTX, đưa tổng số HTX nông nghiệphoạt động theo Luật HTX 2012 là 182 HTX, đạt 39,1%;tăng gần 13% so với 31/12/2015.

   

  Để chỉ đạo các địa phương khẩn trương và quyết liệt tổ chức lại các HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật 2012, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn rà soát, đánh giá và tổ chức hàng chục lớp tập huấn cho các Chủ nhiệm/Giám đốc các HTXNN, cán bộ Đảng ủy, UBND xã trong toàn tỉnh.

   

  Riêng đầu năm 2016, đã tổ chức thành công 5 lớp tập huấn về Luật HTX 2012, các văn bản liên quan và hướng dẫn tổ chức lại hoạt động HTX nông nghiệp cho 400 học viên là cán bộ Đảng ủy, UBND xã, cán bộ HTXNN mỗi lớp 80 người, gồm 50 cán bộ Đảng ủy, UBND xã và 30 cán bộ HTXNN tại các huyện Hưng Nguyên, Yên Thành, Tân Kỳ, Thị xã Thái Hòa (cho 3 địa phương là TX Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn và huyện Quỳ Hợp) và Thanh Chương.

   

  Đồng thời, trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các huyện, thành, thị về công tác tổ chức lại HTXNN hoạt động theo Luật, chỉ đạo hướng dẫn làm điểm cho 14 HTXNN tổ chức lại hoạt động theo Luật 2012 (4 HTX năm 2015, 10 HTX năm 2016) tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn và Tân Kỳ, đồng thời mời Đảng ủy, UBND xã, các HTXNN trong huyện chưa tổ chức đại hội tham dự đại hội để rút kinh nghiệm và giúp các HTXNN định hướng tổ chức hoạt động có hiệu quả sau khi tổ chức lại hoạt động theo Luật 2012.

   

  Đến nay, các huyện, TX và TP. Vinh đã và đang đồng loạt triển khai việc hoàn thiện công tác rà soát, đánh giá lại các HTXNN, xây dựng hồ sơ và tổ chức đại hội để đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX 2012. Dự kiến việc chuyển đổi HTXNN hoạt động theo Luật HTX 2012 sẽ được thực hiện đúng tiến độ là 30/6/2016 theo quy định./.

   

                                                         Nguồn: Chi cục Phát triển nông thôn

 

Nghe nhạc