Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Công ty TNHHMTV cà phê – cao su tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016
  30/03/2016 08:25
 • Ngày 28/3/2016, Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2016 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.
 • Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, phong trào VHVN, thể dục thể thao,chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động. Công ty đạt doanh thu 130 tỷ đồng, nộp NSNN 1.450 triệu đồng đạt 105% KH), trích nộp BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ đạt 100%, thu nhập bình quân là: 3.500.000đ/tháng.

   

   

  Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty đã trả lời 11 kiến nghị của người lao động về vấn đề việc làm, thu nhập, chế độ khoán; Cơ cấu, sắp xếp việc làm, chế độ chính sách cho người lao động sau khi Cổ phần hoá doanh nghiệp và tặng thưởng  cho các tập thể và cá nhân xuất sắc  trong năm 2015.

   

   

  Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân hết nhiệm kỳ, bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động tham gia đối thoại. Phát động thi đua năm 2016 và tổ chức ký cam kết thi đua năm 2016 giữa Công đoàn cơ sở thành viên và Công đoàn Công ty, Công đoàn công ty với chủ sử dụng lao động.

   

  Võ Hoa- Công đoàn ngành Nông nghiệp cà PTNT Nghệ An.

Tin tức khác

Nghe nhạc