Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Giải pháp đẩy mạnh sản xuất cánh đồng mẫu lớn tăng thu nhập cho bà con nông dân
  21/03/2016 15:03
 • Những năm qua, sản xuất Nông nghiệp Nghệ An có bước phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp giai đoạn 2011-2015 tăng 4,65%, sản lượng lương thực đạt trên 1,2 triệu tấn/năm vượt chỉ tiêu kế hoạch đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra.
 • Đạt được kết quả đó là nhờ có sự đầu tư mạnh cho xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến về giống, quy trình thâm canh, cơ giới hóa các khâu làm đất, thu hoạch, công tác chế biến, bảo quản được quan tâm, công tác dồn điền đổi thửa cơ bản hoàn thành,...và một cách thức sản xuất mới được áp dụng mạnh trong thời gian qua đó là liên kết sản xuất theo mô hình "cánh đồng mẫu lớn" đã làm thay đổi tư duy của bà con nông dân đối với sản xuất nông nghiệp hiện nay.

   

  Thời gian gần đây Chính Phủ đã có chủ trương và ban hành chính sách hỗ trợ để nâng tầm sản xuất lên "cánh đồng lớn". Vậy để chủ trương, chính sách của nhà nước đi vào thực hiện có hiệu quả trong sản xuất. Bài viết này chúng tôi đề cập đến một số kết quả đạt được trong thời gian qua và giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh sản xuất "cánh đồng lớn" trong thời gian tới ở Nghệ An.

   

  1; Một số kết quả đạt được trong thời gian qua        

   

  Để kịp thời khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, HĐND tỉnh Nghệ An đã có Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 (khóa XVI, kỳ họp thứ 3) Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015. Tiếp đó Ngày 15/01/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2015. Trong đó có chính sách hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng sau khi hoàn thành dồn điền đổi thửa, hỗ trợ chi phí mua giống, vật tư, phân bón chủ yếu, hỗ trợ kinh phí để tập huấn kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn nông dân thực hiện xây dựng mô hình,...

   

  Kết quả:Từ khi có chính sách cho đến nay với sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp như: Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, công ty TNHH &KHCN Vĩnh Hòa, Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An, Công ty Giống cây trồng, Công ty Nông tín,…cùng với các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện và xây dựng được gần 100 mô hình "cách đồng mẫu lớn" trên cây lúa, lạc, ngô,...bao gồm Lúa 70 mô hình, diện tích gieo trồng trên 5.500ha; Ngô 15 mô hình, diện tích gieo trồng gần 1.000ha; Lạc 11 mô hình, diện tích gieo trồng gần 600ha. Sản xuất mô hình "cánh đồng mẫu lớn" là cách thức sản xuất thể hiện rõ nhất sự tham gia của 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) trong đó doanh nghiệp được xác định có vai trò quan trọng, quyết định đến việc tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Qua thực hiện đã khẳng định tính bền vững, hiệu quả, chi phí sản xuất giảm, hiệu quả kinh tế tăng từ 10 - 15% so với sản xuất bình thường của nông dân.

   

  2; Một số giải pháp chủ yếu trong thời gian tới

   

  Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình “cánh đồng mẫu lớn” lên sản xuất "cánh đồng lớn", nhằm thực hiện tốt chủ trương về tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của UBND tỉnh. Thời gian tới ngành Nông nghiệp và PTNT, các địa phương,...cần triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp chủ yếu sau:

   

  - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới bằng hình thức liên kết xây dựng "cánh đồng lớn", vừa là bà đỡ, vừa hỗ trợ cho nông dân và đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia. Cung cấp đầy đủ các thông tin và chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, của Tỉnh để các doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích, trách nhiệm cộng đồng để tham gia liên kết với nông dân. Đồng thời tuyên truyền để chính quyền địa phương và nông dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình để đồng thuận tham gia sản xuất "cánh đồng lớn", tạo được mối liên kết chặt chẽ và bền vững hơn trong quá trình thực hiện.

   

  - Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cách đồng lớn, đồng thờihướng dẫn, nâng cao năng lực liên kết, phổ biến các chính sách, quy định cho các doanh nghiệp để triển khai thực hiện "cánh đồng lớn" hiệu quả theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn vàThông tư số15/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại quyết định số 62/2013/qđ-ttg ngày 25/10/2013 của thủ tướng chính phủ.

   

  - Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp mới vào ký kết hợp đồng liên kết với nông dân để tổ chức xây dựng các "cánh đồng lớn" có đầy đủ các khâu liên kết từ hỗ trợ vật tư đầu vào đến thu mua tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

   

  - Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; Xây dựng, tổng kết lựa chọn các mô hình "cánh đồng lớn" có hiệu quả cao để tuyên tuyên cho bà con nông dân học tập áp dụng.

   

   

  - Đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới, chú trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, kênh mương, đường nội đồng, dồn điển đổi thửa, đưa nhanh việc cơ giới hóa ứng dụng trên quy mô lớn để giảm giá thành sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

   

  - Tổ chức và tích cực tham gia vào các hội chợ, triển lãm, quảng bá hàng nông sản để ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân.

   

  - Ngoài chính sách tại 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Chính Phủ còn phải tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ khác của nhà nước như: Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

   

  - Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An. Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh NGhệ An giai đoạn 2015-2020.

   

   -Hình thành các HTX, tổ hợp tác mới phù hợp với thực hiện cánh đồng lớn để liên kết với doanh nghiệp xây dựng cánh đồng lớn. Trên cơ sở tự nguyện, đúng luật hợp tác xã và đảm bảo thực hiện hiệu quả trong việc ký kết với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo đem lại hiệu quả cao.

   

  Nguyễn Đình Hương - Phòng trồng trọt - Sở NN&PTNT

 

Nghe nhạc