Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016
  29/02/2016 16:41
 • Tăng cường kiểm soát ATTP sản phẩm động vật dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp & PTNT.
 • Chi cục Thú y Nghệ An đã phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức kiểm tra hoạt động tại một số cơ sơ giết mổ gia súc, gia cầm tại một số địa phương trong tỉnh, kết quả kiểm tra tạiđịa bàn thành phố Vinh và huyện Nam Đàn cho thấy:

   

            - Ưu điêm:

   

            + Số cơ sở giết mổ Gia súc tập trung tăng lên so với thời gian trước đây;

            + Các hộ kinh doanh giết mổ gia súc tại các cơ sở giết mổ tập trung bước đầu đã chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật về Thú y;

            + Cán bộ thú y đã tuân thủ thực hiện đầy đủ các bước KSGM theo quy định.

   

            - Tồn tại:

   

            + Hầu hết các cơ sở giết mổ đều chưa đạt tiêu chuẩn các nhóm chỉ tiêu đánh giá theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT: “Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm”.

   

            Đa số cơ sở kiểm tra chỉ đạt loại B, nhiều cơ sở giết mổ đạt loại C, không có cơ sở nào đạt loại A theo quy định.

   

            + Quy trình giết mổ vẫn theo hình thức mổ sàn là chính, các hộ làm công tác giết mổ mua gia súc từ các nơi khác đưa về lò mổ để giết mổ theo quy định của cơ quan thú y.

   

   

  Ảnh: Kiểm soát Giết mổ tại Cơ sở Giết mổ Truờng Lan - Nghi Phú - TP Vinh

   

            + Mặc dù có sự chỉ đạo rất quyết liệt của UBND tỉnh, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhưng nhiều địa phương vẫn chưa tập trung chỉ đạo công tác KSGM, vẫn coi nhẹ nhiệm vụ này. Cho nên nhiều địa phương chưa tổ chức thực hiện KSGM tập trung, phần lớn gia súc, gia cầm vẫn giết mổ nhỏ lẻ.

   

            - Giải pháp: Để hạn chế các bất cập trên:

   

            + Chi cục Thú y đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các địa phương tăng cường công tác Kiểm soát giết mổ đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

   

            + Đề nghị chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan và cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ trên cơ sở tham mưu đắc lực, đầy đủ, kịp thời của cơ quan thú y trên địa bàn từ khâu quy hoạch, xây dựng đến khâu quản lý sản xuất tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm;

   

            + Tuyên truyền đầy đủ đến tận người dân về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để các hộ giết mổ gia súc, gia cầm và các chủ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong quản lý giết mổ gia súc, gia cầm;

   

            + UBND huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn liên ngành liên quan (thú y, công an, quản lý thị trường…) phối hợp với với chính quyền cấp xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành việc giết mổ động vật tập trung; kinh doang sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ … Đặc biệt là vai trò của UBND cấp xã rất quan trọng trong công tác quản lý, tổ chức, thực hiện Kiểm soát giết mổ tại địa bàn quản lý…

   

            + Khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm đã qua kiểm soát của các cơ quan chức năng, có dấu Kiểm soát giết mổ (KSGM) hoặc tem “kiểm tra vệ sinh thú y” của ngành thú y.

   

            + Người tiêu dùng cần tin tưởng tiêu dùng các sản phẩm gia súc, gia cầm có dấu kiểm soát giết mổ đã được cơ quan thú y kiểm soát đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y, không gây hại cho sức khỏe con ngừơi và đảm bảo an toàn thực phẩm./.

                                                                                                  

                                                                                   PHÒNG THANH TRA - CHI CỤC THÚ Y NGHỆ AN

 

Nghe nhạc