Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

  • Kế hoạch số: 230/KH.SNN-VP ngày 29/1/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An triển khai Nghị định số: 71/2015/NĐ-CP ngày 3/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    19/02/2016 10:00
  •  
  • Tải file tại đây

     

    Nguồn tin: Văn phòng Sở

Tin tức khác

 

Nghe nhạc