Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Phân chia quản lý khai thác thuỷ sản ven bờ giữa các huyện, thị xã ven biển trong tỉnh
  01/12/2011 10:45
 • Thực hiện theo Nghị định 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/03/2010 quy định về Quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển. Ngày 29/11/2011, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản được Sở Nông nghiệp giao nhiệm vụ phối hợp với Dự án FSPS II Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp thương phân định ranh giới quản lý khai thác thuỷ sản vùng biển ven bờ giữa các huyện, thị xã ven biển trong tỉnh.
 •     

       Tham dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Sở NN&PTNT; Ban quản lý Dự án FSPS, Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển trong toàn tỉnh và các Đồn biên phòng tuyến biển.

   

   

   

   

       Hội nghị đã đi đến thống nhất như sau:

   

  Đường phân chia ranh giới vùng biển ven bờ giữa các huyện thị như sau:        

   

     Quỳnh Lưu – Diễn Châu:

   

                Vĩ độ: 190 05’17’’ N;   Kinh độ: 1050 39’17’’E.

   

                Vĩ độ: 190 00’05’’ N;   Kinh độ: 10558’08’’E.

   

               Diễn Châu – Nghi Lộc:

   

               Vĩ độ: 180 53’47’’ N;   Kinh độ: 1050 38’17’’E.

   

               Vĩ độ: 180 56’26’’ N;   Kinh độ: 10558’32’’E.

   

               Nghi Lộc – Cửa Lò:

   

              Vĩ độ: 180 50’00’’ N;   Kinh độ: 1050 42’50’’E.

   

               Vĩ độ: 180 52’43’’ N;   Kinh độ: 10558’58’’E.

   

        Theo sự phân chia trên, những địa phương có hoạt động khai thác hải sản ở vùng nước ven bờ nhưng không phải là xã ven biển (không có đường bờ biển) vẫn được phép khai thác ở vùng nước biển ven bờ của Tỉnh và các xã ven biển được thống nhất quản lý theo các đường tại bản đồ.

   

        Việc phân ranh giới quản lý khai thác thuỷ sản với mục đích quản lý khai thác không phải là địa giới hành chính, nhằm phát huy chức năng quản lý vùng biển của các địa phương và vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó còn nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An./.

   

  Nguồn: Chi cục Khai thác&Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

 

Nghe nhạc