Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

Công tác Đảng, đoàn thể

Lượt người truy cập

 • statistics history

thông tin chi tiết

 • Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  13/01/2016 10:57
 • Triển khai thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 25/12/2015 của Đảng ủy Sở nông nghiệp và PTNT.
 • Ngày 11 tháng 01 năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho cụm 5 gồm 4 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở: chi bộ Chi cục BVTV, chi bộ Chi cục thú y, chi bộ Trung tâm giống cây trồng và chi bộ Trung tâm khuyến nông. Thành phần tham gia hội nghị gồm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tới dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Tráng - UVBTV Đảng ủy Sở.

   

   

  Trong thời lượng một buổi, đ/c Nguyễn Văn Thanh - Đảng ủy viên, Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng các nội dung cơ bản Nghị quyết, gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đoạn 2015- 2020. Nhằm nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, đ/c Nguyễn Văn Thanh đã có sự nhấn mạnh, liên hệ sâu sát về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành nông nghiệp. Với phương pháp truyền đạt, nội dung tóm lược súc tích, liên hệ với tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành đã giúp các cán bộ, đảng viên và người lao động nắm được các nội dung trọng tâm của Nghị quyết.

   

  Trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sắp diễn ra, đ/c Nguyễn Văn Thanh đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI./.

                                    

                                  Tin và ảnh: Nguyễn Văn Hội - Chi bộ chi cục BVTV

Tin tức khác

Nghe nhạc