Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Tình hình thực hiện việc tổ chức và đăng ký lại hoạt động các HTX Nông nghiệp theo luật hợp tác xã 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
  08/01/2016 16:24
 • Tính đến nay, toàn tỉnh có 463 HTX nông nghiệp. Trong đó, có 42 HTX chuyên cây con; 3 HTX lâm nghiệp; 385 HTX dịch vụ tổng hợp; 13 HTX Diêm nghiệp; 10 HTX chăn nuôi; 9 HTX nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; 01 HTX chủ trang trại.
 • Trong đó,số HTX nông nghiệpthành lập mới và tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012 tính đến ngày 31/12/2015 là 122 HTX. Số còn lại 341HTXNN hiện đang tiếp tục rà soát để tiến hành đại hội, làm thủ tục đăng ký lại, hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể theo Luật 2012.Ngày 18/9/2015 UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuyển đổi HTXNN, theo đó UBND tỉnh đã giao cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, UBND cấp xã và các HTX tổ chức thực hiện đến 30/6/2016 hoàn thành việc chuyển đổi HTXNN theo Luật HTX 2012.

   

  Để đảm bảo tiến độ, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 744/HD-SNN-PTNT về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá để tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012, hiện nay đang tích cực kiểm tra và chỉ đạo các huyện, thành, thị về công tác chuyển đổi HTXNN, chỉ đạo xây dựng 4 HTX điểm về công tác chuyển đổi tại 4 huyện: Đô Lương, Thanh Chương, Diễn Châu; Quỳnh Lưu và định hướng tổ chức hoạt động có hiệu quả sau khi chuyển đổi hoạt động.

   

  Trong năm 2015,Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn Luật HTX, hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012,gồm:7 lớp tập huấn cho đối tượng là chủ nhiệm và cán bộ ban quản lý HTX, số người tham gia là 300 người; 02 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách quản lý HTX ở các huyện, thành, thị; 01 lớp tập huấn thực hiện liên kết sản xuất cho cán bộ quản lý HTXNN và thành viên sản xuất giỏi tại huyện Đô Lương, số người tham gia là 50 người; 01 lớp cho cán bộ HTXNN đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016 tại huyện Thanh Chương, số người tham gia là 20 người; 01 lớp cho đối tượng là các chủ trang trại để thực hiện liên kết giữa các chủ trang trại thành lập HTX tạo thị xã Thái Hòa.Bên cạnh đó cũng đã phối hợp với UBND huyện Anh Sơn, huyện Nghĩa Đàn tổ chức 2 lớp tập huấn, tuyên truyền Luật HTX cho cán bộ HTX, cán bộ quản lý nhà nước về HTX cấp huyện của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ tại huyện Anh Sơn; và Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn tại Thị xã Thái Hòa mời giảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp phổ biến; ngoài ra Chi cục Phát triển nông thôn còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến Luật HTX cho cán bộ, đảng viên cấp xã, HTX, xã viên HTX và nhân dân trong vùng tại các xã Quỳnh Thạch huyện Quỳnh Lưu, Thanh Văn huyện Thanh Chương … để chỉ đạo xây dựng điểm HTXNN tổ chức hoạt động theo Luật HTX 2012 và hoạt động có hiệu quả sau khi chuyển đổi.

   

  Hiện đã có 21/21 huyện, thành, thị thành lập ban chỉ đạo cấp huyện; 15/21 huyện xây dựng kế hoạch, đề án đổi mới phát triển kinh tế tập thể nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động của các HTXNN, từng bước đưa kinh tế tập thể tỉnh nhà phát triển một cách bền vững, giúp đời sống nhân dân vùng nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ an lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

   

                                                 Nguồn: Chi cục Phát triển nông thôn

 

Nghe nhạc