Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Kết quả triển khai thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015
  06/01/2016 09:04
 • Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, từ cuối năm 2014, đầu năm 2015 thời tiết ấm hơn trung bình nhiều năm nên rất thuận lợi để sâu bệnh hại rừng phát sinh, phát triển mạnh ngay từ đầu năm.
 • Mặt khác do diện tích rừng trồng lớn, phân bố rộng và chủ yếu trên địa hình đồi núi phức tạp, cao xa, cây trồng đa dạng, cao lớn lại trồng tập trung liền vùng liền giải, đều tuổi, thuần loài, thời gian cây trồng sinh trưởng dài ngày gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và phòng trừ.

   

  Tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng trên một số cây trồng: Đối với rừng thông: Toàn tỉnh hiện có khoảng 31 ngàn ha từ cấp tuổi I đến cấp tuổi VI, VII được trồng tập trung trên địa bàn 10 huyện, thành, thị ven biển. Từ đầu năm, sâu róm thông thế hệ IV/2014 qua đông kéo dài đến cuối tháng 3 năm 2015 với mật độ cao 200 - 400con/cây tại một số vùng rừng trên địa bàn các xã Nghi Đồng, Nghi Hưng, Nghi Yên của huyện Nghi Lộc. Vào đầu tháng 4, sâu chuyển sang thế hệ I/2015 mật độ giảm mạnh, phổ biến từ 2 - 7con/cây, một số lô rừng 10-15 con/cây. Tuy vậy, cục bộ một số lô rừng trên địa bàn xã Nam hưng, Nam Anh, Nam Xuân huyện Nam Đàn mật độ sâu trung bình lên đến 70-120 con/cây. Sâu các thế hệ II, III, IV/2015 phát sinh trong năm mật độ giảm rất thấp phổ biến 2 - 5 con/cây, cục bộ lên đến 13con/cây. Đối với rừng keo: Toàn tỉnh hiện có khoảng 104.748 ha rừng keo thuần loài và keo hỗn giao các loại được trồng tập trung 20/21 huyện, thành, thị của tỉnh. Trong đó, một số huyện có diện tích trồng lớn như: Thanh Chương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Đô Lương....Trong năm 2015, bệnh chết héo cây keo do nấm Ceratocsystis sp phát sinh tại một số địa phương như: các xã Thanh  Thủy, Thanh Nho,  Thanh Lâm, Thanh Hương, Võ Liệt huyện Thanh Chương; các xã Tân An, Kỳ Sơn, Phú Sơn, Đồng Văn, Nghĩa Hành huyện Tân Kỳ; các xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Lộc huyện Nghĩa Đàn; các tiểu khu 1012, 1018, 1020 thuộc BQL rừng đặc dụng Nam Đàn; xã Yên Khê huyện Con Cuông; xã Châu Hội, Châu Bình huyện Quỳ Châu... Nhìn chung bệnh phát sinh rải rác trong rừng, tại một số địa bàn rừng của các huyện Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn và Nam Đàn bị nhiễm nhẹ cục bộ tại một số lô với diện tích 77,17 ha. Bệnh đốm lá xuất hiện rải rác ở các lâm phần; sâu nâu vạch xám, sâu túi, sâu xanh hại keo phát sinh rải rác, mức độ gây hại không đáng kể.  Đối với rừng mét: toàn tỉnh hiện có 4.306,0 ha rừng mét được trồng tập trung trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Yên Thành, Quỳ Hợp... vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2015 châu chấu lưng vàng phát sinh trên diện rộng thuộc địa bàn Anh Sơn, Con Cuông và Tân Kỳ với mật độ nơi nhiễm nhẹtừ 10 - 15 con/m2, trung bình 30 - 40con/m2, nhiễm nặng từ70 - 120 con/m2; cục bộ một số vùng 300 - 400con/m2, cá biệt 600 - 700con/m2. Diện tích rừng và cây nông nghiệp bị nhiễm châu chấu 2.919,35 ha, trong đó rừng mét 2.595,0 ha và trên cây nông nghiệp (cây mía, ngô và lúa) 324,35 ha.  Các cây trồng khác như trầm gió, lim xanh, bạch đàn, lát hoa... nhìn chung, trên các loài cây trồng này sâu bệnh phát sinh rải rác, mức độ gây hại không đáng kể.

   

   

  Đ/c Nguyễn Thị Đào - Thành viên BCĐ-PTSBHR  kiểm tra,

  đôn đốc phòng trừ cvhâu chấu hại mét tại Con Cuông

   

  Kết quả chỉ đạo điều hành và công tác phòng trừsâu bệnh hại rừng: Trước tình hình diễn biến của sâu bệnh hại rừng trong năm 2015, ngay từ đầu năm, Chi cục BVTV Nghệ An đã kịp thời tham mưu cho Sở nông nghiệp và PTNT kiện toàn Ban chỉ đạo PTSBHR, ban hành phương án phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015, định mức tạm thời kinh phí phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015. Đồng thời thẩm định, trình Sở phê duyệt phương án phòng trừ sâu bệnh hại rừng của các đơn vị chủ rừng để chủ động triển khai thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015 có hiệu quả. Trong thời kỳ cao điểm, Sở nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại rừng ban hành nhiều văn bản và thành lập 6 đoàn công tác tiến hành 3 đợt kiểm tra đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng để nắm bắt tình hình tổ chức thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng của cơ sở và có các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Ngoài ra, Chi cục BVTV cử nhiều đoàn công tác trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp cần thiết để các địa phương, chủ rừng tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại rừng có hiệu quả cao. Mặt khác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015,Chi cục BVTV thường xuyênchỉ đạoTrạm BVTV phối hợp với các đơn vị chủ rừng trên địa bàntăng cường công tác điều tra phát hiện, khoanh vùng diện tích rừng bị nhiễm sâu bệnh để kịp thời tổ chứcphòng trừ ngay khi sâu bệnh mới phát sinh. Đồng thời dự tính, dự báo kịp thời, chính xác diễn biến từng đối tượng sâu bệnh hại rừng giúp các chủ rừng chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng trừ góp phần ngăn chặn, hạn chế sâu bệnh hại bùng phát ra diện rộng. Nhất là trong thời gian cao điểm, Chi cục BVTV kịp thời bàn hành 5 thông báo chuyên đề và 24 thông báo định kỳ để hướng dẫn các biện pháp cần thiết giúp chủ rừng tổ chức thực hiện công tác phòng trừ hiệu quả cao. Tại những vùng có nguy cơ cao bị sâu bệnh gây thiệt hại nặng, Chi cục BVTV chỉ đạo tăng cường cán bộ xuống cơ sở bám sát địa bàn, phối hợp với các công ty lâm nghiệp, BQL rừng đặc dụng, rừng phòng hộ theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của sâu bệnh để chủ động có biện pháp phòng trừ kịp thời, giảm thiểu tác hại do sâu bệnh hại gây thiệt hại tài nguyên rừng. Tổ chức 02 lớp tập huấn nhằm cập nhật thông tin mới nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật của ngành BVTV và cán bộ lâm nghiệp các xã, các chủ hộ sản xuất kinh doanh rừng trồng trên địa bàn với 185 người tham gia.  

   

  Kết quả công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh hại rừng: Trong năm 2015, Chi cục BVTV đã phối hợp với kiểm lâm,lâm nghiệp,UBND các huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chủ rừng, địa phương tiến hành công tác điều tra phát hiện với tổng diện tích rừng bị nhiễm sâu bệnh các loại là 4.688,72 ha (diện tích rừng bị nhiễm nhẹ và trung bình 3.581,72 ha, nhiễm nặng 1107,0 ha).So với cùng kỳ năm 2014, diện tích rừng các loại bị nhiễm sâu bệnh các loại giảm 43,2%, trong đó: trên cây thông, diện tích rừng bị nhiễm sâu róm ở mức độ nhẹ là 1672,6 ha (giảm hơn 77% so với năm 2014); trên cây mét và cây nông nghiệp diện tích bị nhiễm châu chấu là 2919,35 ha, trong đó nhiễm nặng 1107,0 ha, nhiễm nhẹ và trung bình 1812,35 ha.

   

  Kết quả phòng trừ:Trong năm 2015, các địa phương, đơn vị, chủ rừng đã tổ chức phòng trừ được 3.256,2 ha/4.688,72 ha rừng và cây nông nghiệp bị nhiễm sâu bệnh các loại. Trong đó: phòng trừ sâu róm gây hại trên cây thông được 1.672,0 ha (chủ yếu phun phòng); phòng trừ chấu chấu trên cây mét và cây nông nông nghiệp được 1.564 ha bằng thuốc hóa học (phòng trừ châu chấu trên cây mét được 1.289,0 ha, trên cây nông nghiệp được 275,0 ha); phòng trừ sâu hại trầm gió 19,6 ha.Nhờ làm tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo và tổ chức chỉ đạo phòng trừ nên đã khống chế dịch hại lây lan trên diện rộng. Trong đó các khu rừng bị nhiễm sâu róm thông thế hệ IV/2014 từ trung bình đến nặng như Nghi Yên, Nghi Hưng, Nghi Tiến (BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc), Diễn Phú (Diễn Châu), Nam Xuân, Nam Anh ( Nam Đàn) đã được ngăn chặn, không còn khả năng phát sinh, lây lan trên diện rộng. Đối với dịch châu chấu lưng vàng hại mét tại các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ do được điều tra phát hiện sớm và tổ chức phòng trừ khống chế kịp thời khi mới phát sinh nên rừng mét và các loài cây nông nghiệp như lúa, ngô, mía... được bảo vệ an toàn, không gây thiệt hại nặng như các năm trước. Đối bệnh chết héo cây keo ngoài việc tăng cường công tác điều tra phát hiện, Chi cục BVTV đã hướng dẫn các biện pháp phòng trừ, trong đó chú trọng biện pháp lâm sinh để các chủ rừng chủ động tiến hành xử lý khi mới phát sinh đã hạn chế được sự lây lan bệnh ra diện rộng.

  So với năm 2014, công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015 đạt được kết quả tốt, sâu bệnh hại phát sinh được phát hiện và chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hạn chế được sự tổn thất tài nguyên rừng, nhất là đối với sâu róm thông và châu chấu lưng vàng, lưng xanh hại mét. Nguyên nhân đạt được: Thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT. Chi cục bảo vệ Thực vật là cơ quan chuyên môn luôn chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ được giao, tăng cường sự phối hợp với kiểm lâm, lâm nghiệp, các địa phương, đơn vị chủ rừng cơ sở. Nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng đã tích cực, chủ động hơn trong công tác chỉ đạo, tổ chức phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

  Bài học kinh nghiệm: Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo và thường xuyên đôn đốc kiểm tra các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng trên địa bàn quản lý theo tinh thần Thông tư 71 của Bộng Nông nghiệp và PTNT và Luật bảo vệ và kiểm dịch Thực vật năm 2013 và chỉ đạo của Sở nông nghiệp và PTNT. Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị, đồng thời kiểm tra nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc tại cơ sở để thảo gỡ và diễn biến sâu bệnh hại rừng trên địa bàn để kịp thời dự tính, dự báo và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

   

  Tồn tại, hạn chế: Bên cạnh những mặt đạt được, công tácphòng trừ sâu bệnh hại rừng năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:Công tác báo cáo tình hình diễn biến sâu bệnh hại rừng của một đơn vị chủ rừng chưa đảm bảo theo Thông tư 71/TT-BNN và quy định của Sở nông nghiệp và PTNT, nhất là đối với chủ rừng là BQLR phòng hộ, đặc dụng, công ty TNHHMTV. Một số vùng rừng trên địa bàn huyện Nghi Lộc sâu róm hại thông thế hệ IV/2014 qua đông vẫn gây ra thiệt hại một số lô rừng./.

   

  Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hội, Phòng BVTV rừng chi cục BVTV Nghệ An.

 

Nghe nhạc