Trang TTĐT Sở NN&PTNT Nghệ An

thông tin chi tiết

 • Thủ tục ra tiếp nhận công bố TCCL phân bón cho một số loại phân bón phải công bố hợp quy
  22/12/2015 16:21
 •  
 • Thủ tục ra tiếp nhận công bố TCCL phân bón cho một số loại phân bón phải công bố hợp quy

  a - Trình tự thực hiện:

  * Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ tại Bộ phận giao dịch một cửa Sở Nông nghiệp và PTNT,

  Địa chỉ: Số 129 - Lê Hồng Phong- TP Vinh.

  * Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ

  Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì chuyển Lãnh đạo Sở xử lý, giao cho phòng Quản lý chất lượng NLTS và NNNT thực hiện và hẹn ngày trả kết quả.

  * Bước 3: Phòng Quản lý chất lượng NLS & NNNT hoàn thành thủ tục, tham mưu trình lãnh đạo Sở ký Bản tiếp nhận công bố hợp quy.

  * Bước 4: Văn thư Sở gửi bản tiếp nhận công bố hợp quy cho đơn vị.

  Thời gian làm việc: Thứ 2, 3, 4, 5, 6 hàng tuần

  b - Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước

  c - Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Công văn đề nghị Sở ra tiếp nhận Công bố hợp quy.

  - Bản công bố TCCL của đơn vị.

  - Quyết định sản xuất loại phân bón đó của đơn vị.

  - Tiêu chuẩn cơ sở của loại phân bón đó.

  - Kết quả phân tích chất lượng của loại phân bón công bố.

  - Số lượng hồ sơ: 02 (bộ):

  d. Thời hạn giải quyết: 3-5 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

  e - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp

  f - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT

  g - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt

  h - Lệ phí (nếu có):

  i - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu biểu tại QĐ số 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ NN&PTNT quy định quản lý sản xuất kinh doanh và sử dụng phân bón.

  j - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

  k - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Quyết định số 100/ 2008/Q Đ- BNN ng ày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn về việc quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón.

   

Tin tức khác

 

Nghe nhạc